Andersson svarar på kritiken om läroplikten: "Punktåtgärder har redan testats i tiotals år – de har inte räckt till"

Oppositionen kritiserar den utvidgade läroplikten för att kostnaden omfattar hela årskullar, inte bara unga med högre risk för att trilla av. – Ännu har jag inte hört vilken punktåtgärd som kunde ersätta den utvidgade läroplikten, säger undervisningsminister Li Andersson (VF).

Undervisningsminister Li Andersson (VF) växlar ord med ledamot Timo Heinonen (Saml) under remissdebatten om utvidgad läroplikt och avgiftsfritt andra stadium.

Mera satsningar på grundskolan och punktåtgärder – det efterlyser oppositionen i riksdagsdebatten om regeringens förslag att utvidga läroplikten från 16 till 18 års ålder.

Regeringen framhåller att man redan satsar på hela utbildningsstigen och dragit tillbaka tidigare nedskärningar till exempel i gruppstorlekarna i dagis.

Kulturutskottets ordförande, Paula Risikko (Saml) väckte reaktioner då hon gick så hårt ut mot läropliktsreformen att hon kallade den "verklighetsfrämmande". Risikko har själv varit biträdande rektor i Seinäjoki.

– Som tidigare lärare och rektor vid en yrkeshögskola måste jag säga att det här lagförslaget är helt verklighetsfrämmande. Vart åttonde barn avslutar grundskolan utan tillräckliga grundläggande färdigheter. Och vad lägger man pengarna på? Jo, skolböcker och skolresor, säger Risikko.

– Det krävs helt andra trick, säger hon och signalerar att det också finns "så många grundlagsproblem att ni kommer att se att det inte är avgjort".

De grundlagsrelaterade frågor som tidigare vädrats under remissrundan handlar bland annat om tillgänglighet och jämlikhet, till exempel då den övre gränsen för avgiftsfri undervisning i andra stadiet går just vid 20 års ålder.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo säger att de 129 miljoner som regeringen planerat vika för läroplikten och kostnadsfria skolmaterial och skolresor i andra stadiet skulle räcka till att anställa 1 500 lärare, handledare eller kuratorer. Också Riikka Purra (Sannf) kallar utvidgningen av läroplikten för ett "plåster".

Andersson: Satsningar längs hela vägen

Undervisningsminister Li Andersson (VF) svarar på kritiken som i början av veckan också kom från Finlands näringsliv EK. Hon räknar upp att regeringen redan satsar på kvalitetstillägg i grundskolorna, 150 miljoner på fler lärare i yrkesskolorna fram till 2022, att regeringen backat det tidigare beslutet om större gruppstorlekar i dagis och infört försök med tvåårig förskola.

– Det har redan gjorts experiment med punktinsatser i tiotals år. De har inte räckt till. Vi har inte belägg för att det finns någon sådan punktinsats som skulle kunna ersätta den utvidgade läroplikten, säger Andersson.

De som ropat efter punktinsatser har inte heller kunnat svara på den frågan, menar Andersson.

Veronika Honkasalo (VF) fyller i att läromedelstillägget som infördes i fjol inte hjälper de yrkesskolelever som behöver köpa en stor del av sina yrkesrelaterade redskap i början av studierna.

Tvång är inte bästa metoden, anser Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo (Saml).

Håller kvar barnen inom elevvården

Minister Andersson hänvisar också till Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken då hon ifrågasätter punktinsatser med att det inte i förväg går att med säkerhet identifiera vilka elever som kan vara i riskzonen för att hoppa av.

Att hålla kvar alla minderåriga inom skolsystemet innebär också att de finns kvar inom systemet för elevvård, studiehandledning och skolkuratorer, påpekar hon.

– Det är en signal om att samhället behöver alla, och att en ung person inte behöver möta krav ensam. Vi säger inte till en 16-åring att det är för sent, eller att grunden är för svag. Inte heller för vuxna är det för sent att studera, ännu mindre för en 16-åring.

Regeringspartiernas ledamöter lyfte fram aspekter i förslaget som också ska vara till hjälp för elever som inte trivs i den skolbänk de sitter.

– Det finns ett stort behov av olika inlärningsmiljöer. Studier passar inte alla, därför är det bra att man också kan fullfölja sin läroplikt via läroavtal, säger Mikko Ollikainen (SFP).

Eeva-Johanna Eloranta (SDP) påpekar att en del av de 4 000 elever som hoppar av andra stadiet inte känner sig motiverade eller valt fel bana, och att utvidgningen av läroplikten i fortsättningen skulle hindra att en elev hoppar av utan att ha en plan för vad man ska studera i stället.

Andersson säger att det vore ett historiskt beslut att utvidga läroplikten just nästa år, hundra år efter att den första läroplikten infördes 1921.

– Visst är 129 miljoner en stor summa. Men det motsvarar enbart 2,5 procent av den helhet som läggs på den grundläggande utbildningen. Hur många tror på att vi med 2,5 procent till på något annat vis kunde uppnå att alla unga går ut andra stadiet? argumenterar Andersson.

Artikeln är rättad 4.11. kl 10.52: Riikka Purra fick tidigare felaktigt titeln gruppordförande. Sannfinländarnas gruppordförande är Ville Tavio.

FAKTA

Detta går förslaget ut på

Läroplikten ska i regeringens förslag utvidgas till 18 års ålder. Efter att grundskolan slutförts ska den läropliktiga vara skyldig att söka till utbildning på andra stadiet. Under läroplikten kan man också söka sig till förberedande och handledande utbildningar.

Reformen beräknas träda i kraft den 1 augusti 2021.

Syftet är att höja finländarnas utbildnings- och kompetensnivå och öka likabehandlingen och jämlikheten i utbildningen.

Den första årskullen som omfattas är de som går ut grundskolan 2021.

I samband med förlängningen av läroplikten föreslår regeringen att andra stadiet, gymnasium eller yrkesutbildning, ska vara avgiftsfritt för elever som omfattas av den nya läroplikten tills de fyller 20. Det gäller måltider, läromedel och skolresor.

I förslaget ingår mera studiehandledning för åttonde- och niondeklassare, och också handledning i andra stadiet.

Vårdnadshavaren ska se till att den läropliktiga fullgör läroplikten. Också skolorna och kommunen har en tillsynsplikt.

ANDRA LÄSER