Nya vändningar kring VR:s Rysslandsfrakt: Ministern kräver samhällsansvar

VR avbröt sin godstrafik till Ryssland för att sedan starta den igen. Tytti Tuppurainen (SDP), som ansvarar för statens ägarstyrning, sänder nu en stark signal att bära samhällsansvar.

Ministern för ägarstyrning, Tytti Tuppurainen, kräver samhällsansvar av VR då hon kommenterar godstrafiken till Ryssland.
05.04.2022 16:37
Det var i slutet av mars som VR beslöt att stoppa godstrafiken till Ryssland, men några dagar senare inleddes den igen. Orsaken ska ha varit en tolkning som gjordes kring omfattningen på Storbritanniens sanktioner, och att man sedan slöt sig till att sanktionerna inte gällde VR:s frakt.
Godstrafiken till Ryssland är viktig för VR, men har redan minskat med omkring hälften för att företagens handel sinar i vilket fall som helst.
Nu uttalar sig ministern med ansvar för statens ägarstyrning, Tytti Tuppurainen (SDP), och säger att ägaren "kräver samhällsansvar av bolaget". En del av det är att läsa av omgivningen, säger Tuppurainen och konstaterar att Rysslands agerande brutit mot internationell rätt och att man kan tala om krigsbrott.
Tuppurainen säger att staten följer god förvaltningssed, där ägaren och bolagsledningen inte blandas ihop, men utesluter inte att staten skulle använda sin röst: I princip skulle det vara att använda sitt inflytande på bolagsstämman, säger hon.
– Jag utesluter inte det alternativet. Vi lever i exceptionella tider och staten ska i det avseendet bära sitt ansvar som ägare. Men i det här läget har vi inte något misstroende mot bolaget, vi vet att det kan driva verksamheten.

ANDRA LÄSER