Explosion vid Kustbrigaden i Obbnäs

En oväntad explosion inträffade vid flottbasen i Obbnäs i Kyrkslätt på lördagsförmiddagen.

Försvarsmakten har uppmanat beväringarna i Obbnäs att ta kontakt med sina anhöriga efter explosionen på lördagen.
En explosion inträffade vid Kustbrigaden i Obbnäs i Kyrkslätt vid 11-tiden på lördagen.
Explosionen gjorde att sten flög i väg och landade i närheten av baracker och tält där beväringar bor. Enligt Försvarsmakten skadades ändå ingen.
På morgonen hade en utomstående entreprenör arbetat med byggarbeten på brigadens mark. Försvarsmakten beskriver själva explosionen som helt oväntad.
Kommendör Heikki Heilala säger till SPT att det handlar om normala byggarbeten där brigaden får nya lokaler. I samband med det har det gjorts markberedning och sprängts i terrängen.
Polisen och räddningsverket har besökt platsen. Polisen ansvarar för den fortsatta utredningen.
Beväringar som berördes har uppmanats att ta kontakt med sina anhöriga efter det som hände.

ANDRA LÄSER