Brett stöd för egen svensk skolenhet

Då Helsingfors möblerar om i ledarskap och administration föreslås den svenskspråkiga linjen vid utbildningsverket spjälkas upp och slås ihop med de finska enheterna. Men ett motförslag som skulle bevara en egen svensk enhet får brett stöd bland politikerna.

Vi har förståelse för förslaget, och har själva också haft funderingar i samma riktning, säger De grönas gruppordförande Otso Kivekäs.
Jenny Bäck
24.05.2016 18:04 UPPDATERAD 24.05.2016 18:33
I går kom Helsingfors tvåspråkighetskommitté med ett motförslag till stadsdirektör Jussi Pajunens förslag om att slå ihop den svenska utbildningsadministrationen med den finska. Enligt förslaget skulle den svenska dagvården, grundutbildningen och gymnasiet förstärkt med det svenskspråkiga arbetarinstitutet Arbis bilda en egen enhet under utbildningssektorn.
– Den här modellen bäddar i stadens ledningssystem för fortsatt svensk autonomi, skriver SFP:s gruppordförande Björn Månsson i ett blogginlägg, och räknar upp en rad fördelar med modellen, som utarbetats av fullmäktigegruppen.
Förslaget får stöd också hos de andra fullmäktigegrupperna.
– Språkfrågan är helt central, och Helsingfors är en tvåspråkig stad. Det är helt klart att Helsingfors då måste ha stark svensk service särskilt då det gäller utbildningen. Vi har förståelse för förslaget, och har själva också haft funderingar i samma riktning, säger De grönas gruppordförande Otso Kivekäs.
– Organisationsmodellen är en helhet och förhandlingarna pågår, men ja, motförslaget om utbildningen är mycket klart och logiskt. Då det gäller Arbis plats i förvaltningen är också den biten mycket väl utfunderad, säger SDP:s gruppordförande Osku Pajamäki.
Laura Rissanen, som representerar Samlingspartiet i stadsstyrelsen och dess ledarskapssektion, tycker att motförslaget är bra.
– Jag har fått mycket respons av föräldrar som är oroliga för att den svenska servicen splittras ytterligare. Gruppen har inte tagit slutgiltig ställning, men då saken diskuterats har man varit överens om att en egen svensk enhet är en bra utgångspunkt.
Vänsterförbundets gruppordförande Veronika Honkasalo motsätter sig att man splittrar de svenska ärendena, men gruppen har ännu inte tagit ställning till frågan.
– Jag tror att det kommer att vara det minsta bekymret vi har med hela den nya organisationsmodellen, då hela modellen innebär enorma problem. Att splittra den svenska utbildningen är verkligt dålig politik.
Det var för ett par veckor sedan som stadsdirektör Jussi Pajunen i ett förslag till stadsstyrelsens ledarskapssektion kom med en modell där utbildningssektorn i framtiden skulle delas in i fyra enheter: en för dagvård, en för grundutbildning, en för gymnasiet och en för utbildning på andra stadiet. Enligt förslaget skulle den nuvarande linjen för svensk utbildning från dagvård till gymnasium spjälkas upp och ingå i respektive enhet.
Men politiker och skolfolk har inte svalt förslaget otuggat. Spjälkar man upp den svenska linjen försvinner den i de stora finska enheterna, är farhågan.
– För det svenska språkets ställning i Helsingfors är förslaget katastrofalt, sade stadsstyrelsemedlemmen Marcus Rantala (SFP) i HBL då förslaget blev känt.
Förändringen är en del av en omfattande reform av ledarskap och organisation i Helsingfors. Enligt tidtabellen ska stadsfullmäktige fatta beslut om den nya organisationsmodellen den 22 juni.

ANDRA LÄSER