Li Andersson om nya regeringssonderingar: Vi vill fortsätta med nuvarande regeringsprogram och partier

När statsminister Antti Rinne meddelar att han avgår innebär det att regeringen står inför nya regeringssonderingar. Vänsterförbundets ordförande Li Andersson vill fortsätta med den nuvarande rödgröna regeringen. "Jag hoppas vi får fortsätta jobba för minskade inkomstklyftor och ökad jämlikhet", säger Andersson.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson vill hålla fast vid den nuvarande regeringsuppsättningen även om statsministern byts ut.
Ännu är det för tidigt att säga vad statsminister Antti Rinnes (SDP) förutspådda avgångsbesked betyder för regeringens arbetsförmåga och för Anderssons parti Vänsterförbundet. Det säger Vänsterförbundets ordförande, undervisningsminister, Li Andersson i en kommentar till HBL.
Statsminister Antti Rinne väntas strax meddela att han avgår, vilket innebär att hela regeringen avgår varpå det blir nya regeringssonderingar. Andersson utgår ifrån att den nuvarande regeringskoalitionen med SDP, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP består också om statsministern byts ut.

Hur ställer du dig till de kommande regeringssonderingarna?

– Vårt utgångsläge är att vi vill fortsätta med det här regeringsprogrammet och med den här regeringsbasen. Ser man på resultatet i förra riksdagsvalet så tycker vi fortfarande att vi har fått ett starkt mandat för en kursändring i den finländska politiken. Finländarna har röstat för mer satsningar på skolan, på äldreomsorgen, på minskade inkomstklyftor och på ökad jämlikhet. Vi hoppas att vi får fortsätta jobba för det, säger Andersson.
ANDRA LÄSER