Hundra-i-topp kapitalinkomst: Kolla vem som hade högst kapitalinkomster år 2020

Ingen finländare hade över 100 miljoner euro i kapitalinkomst år 2020.

Kapitalinkomst är bland annat räntor, utdelningar och försäljningsvinster.
10.11.2021 08:43 UPPDATERAD 10.11.2021 10:33
Uppgifterna i listan är sorterade enligt kapitalinkomst, från högst till lägst. Med kapitalinkomst avses bland annat räntor, utdelningar och försäljningsvinster.
Eventuella avdrag i statsbeskattningen syns inte, vilket innebär att den verkliga inkomsten kan vara högre än vad som framgår av listan.
Skatteprocenten är uträknad genom att dividera erlagda skatter och avgifter med totalinkomsten.
Uppgifterna bygger på Skatteförvaltningens lista på personer som tjänat över 100 000 euro år 2020.
I listan ingår inte personer som ansökt om att dölja sina namn.

ANDRA LÄSER