Barn, barnfamiljer och jämlikhet ses fortfarande som "mjuka frågor” medan till exempel "sysselsättning” är en hård fråga

"Jag tycker det är värt att fira att samhället vill satsa 80 miljoner euro på att förbättra barnfamiljers ställning."

Den här kvinnodagen fanns det extra mycket att fira i och med att regeringen några veckor tidigare berättat för världen om innehållet i det förslag till reform av familjeledigheterna som nu är på remissbehandling. Den kommer med största sannolikhet att vara det största enskilda beslutet för jämställdheten som fattas under denna valperiod.
ANDRA LÄSER