Insändare: Ryssarna måste väckas från sin törnrosasömn

30.11.2022 17:18
Ove Näsmans insändare, ”Ryssland agerar, väst endast reagerar” (HBL 29.11) påtalar västs obenägenhet, påkallat av kärnvapenhot, att ge Ukraina effektivt stöd vilket kunde stoppa Rysslands terrorbombning. Medan ukrainarna lever, ofta utan el och vatten, i ständig skräck att bli offer för raketanfall, bekymrar sig ryssarna över att shoppingresorna till väst försvårats.
Västs hjälp har i avgörande grad förskjutit momentumet till ukrainsk favör, men trots det råder en helt horribel asymmetri. Vi kan jämföra situationen med en fotbollsmatch där det ena laget, i motsats till det andra, inte har rätt att röra sig eller ens sparka bollen över mittlinjen. Lösningen, enligt Näsman, vore effektivare beväpning, inklusive sådan ämnad att förstöra avskjutningsanläggningar på den ryska sidan om gränsen.
Tyvärr är det inte enbart Putin som lever i en illusion om att erövrandet av Ukraina är berättigat, det gör majoriteten av Rysslands befolkning också. Man bör ju visa förståelse för ryssarnas uppfattning; de är offer för propaganda och har dessutom indoktrinerats från barnsben till att tro att ryssarna är förmer, liksom tyskarna en gång i tiden. Hade illusionen beträffande Ukraina lett till resultat skulle andra före detta sovjetstater stå i tur och kanske, genom någon apokryfisk historietolkning, även Finland.
EU har nyligen, med fog, klassificerat Ryssland som terroriststat. Därmed är det, senast nu, befogat att väcka ryssarnas breda lager ur sin törnrosasömn. Det kunde ske genom en total isolering; inga visum, inga resor till väst samt slut på all handel, även om det sist nämnda tycks kräva tid för anpassning.
Personer med dubbelt medborgarskap borde en gång för alla tvingas välja, ryskt eller något annat. All rysk egendom i väst borde beslagtas och medlen omdirigeras till förmån för Ukraina. Likaså borde andra länder, till exempel Iran, uppmärksamgöras på att vapenförsäljning till terroriststaten Ryssland inte är acceptabelt och får följder. Många på den afrikanska kontinenten förefaller att tro på det ryska narrativet, men där går vapenhandeln i motsatt riktning.
Vi instämmer i att väst borde göra det klart för Ryssland att terrorbombningen måste få ett slut. Kanske Natokonferensen i Bukarest vågar fatta beslut i saken?
Göran Blomstedt, Helsingfors
Kaj Nordström, Esbo

ANDRA LÄSER