Biografiutdrag: Om vänskapsrelationen mellan Ulla Bjerne och Göran Schildt

HBL publicerar i dag ett utdrag ur Henrik Knifs biografi Göran Schildt. Två liv. (Gummerus 2020) I den här texten ligger fokus på vänskapen och brevväxlingen mellan Göran Schildt och den 27 år äldre författaren Ulla Bjerne.

Åldersskillnaden mellan Göran Schildt och Ulla Bjerne var 27 år, men det har en nära relation och Schildt berättar öppenhjärtligt om sina kärleksbekymmer för den äldre vännen.
Henrik Knif
12.12.2020 09:02 UPPDATERAD 12.12.2020 10:59
"Jag gillar ditt val och i synnerhet att du inte ingår förbund med en liten docksjäl utan med en kvinna som hunnit till en ålder då endast en djup känsla kan tvinga en till att ta detta ödesdigra steg, som leder in i äktenskapet. Jag anser nämligen att du mentalt är 30 år, en ålder som jag efter mångsidigt prövande har funnit vara mannens mest fördelaktiga och i varje fall för min egen del den sympatiska och för egen intelligensnivå mest sammanfallande. Ända sedan min gröna ungdom har jag emellertid med misstänksamma blickar iakttagit den institution, som kallas äktenskap. Och efter att nu ingått i den gyllene ålder, som definitivt kallas medelåldern (vilken för min egen del inte på något sätt besväras av stelbenthet och några sterila fördomar!) betraktar jag med klarsynta blickar äktenskapet närmast som en rudimentär anordning för kanariefåglar och kaniner – men inte för tänkande människor! Detta gäller i varje fall 99 procent av mänskligheten.

ANDRA LÄSER