Stora skillnader i apotekarnas inkomster

Apotekarna kan i bästa fall komma upp i inkomster i miljonklassen, men det finns också sådana som tjänar betydligt mindre. Skalan är bred.

Apoteken beskattas som apotekarens personliga inkomst eftersom apotekens företagsform är firma på grund av läkemedelslagen.
Mätt med antalet recept är Universitetsapoteket Finlands största apotek. Enligt Apotekarförbundet behandlade apoteket i fjol nästan 4,9 miljoner recept.
Näst störst var Matinkylän apteekki i Esbo med cirka 350 000 recept. Ägaren Pirjo-Riitta Ahokas hade i fjol nästan 1,22 miljoner euro i kapital- och förvärvsinkomster.
På tredje plats mätt med antal recept kom Itäsuomen yliopiston apteekki och på fjärde plats apotekare Juha Nuutilas Myyrmannin apteekki i Vanda. Nuutilas sammanlagda kapital- och förvärvsinkomster var drygt 510 000 euro.
De allra minsta apoteken behandlar bara 10 000–20 000 recept om året. I de här apoteken blir apotekarens beskattningsbara inkomster långt från toppen. En del apotekare har bara några tiotusen euro i årsinkomster. Men många ägare till små apotek kan komma upp till årsinkomster på sammanlagt cirka 100 000 euro.
En apotekare kan också ha andra inkomster än de som kommer från apoteket. En del av apotekarna har också bolagiserat all annan verksamhet än läkemedelsförsäljningen. För dessa bolags del syns bara de inkomster som apotekaren har "tagit ut" från bolaget.
ANDRA LÄSER