HBL granskar fondbossarnas inkomster: Saftiga löneförhöjningar och pensionsförsäkringar

Allt fler svenskspråkiga fonder redovisar öppet hur mycket de betalar sina vd:ar. Men storleken på det förvaltade kapitalet går inte alltid hand i hand med hur mycket högsta chefen får betalt. Flera fond-vd:ar fick rejäla löneförhöjningar i fjol, visar HBL:s granskning. 

Sören Lillkung, Georg Henrik Wrede, Birgitta Forsström, Jannica Fagerholm, Lasse Svens, Dag Wallgren.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
09.11.2022 10:30 UPPDATERAD 09.11.2022 13:46
Den årliga skattedagen var tidigare enda sättet att få en fingervisning om hur mycket de finlandssvenska allmännyttiga stiftelserna och föreningarna betalade sina högsta chefer. Men förvärvsinkomsterna berättar sällan hela sanningen. Därför är det mycket välkommet att allt fler av de finlandssvenska fonderna i sina verksamhetsberättelser numera självmant skriver ut hur mycket de betalar sina vd:ar. Men alla gör det inte ännu. 

ANDRA LÄSER