Föråldrad demokrati?

"Vi ska inse, peka på och framhärda i synen att allt det som Putin ser som föråldrat i väst i högsta grad skulle omöjliggöra hans maktposition om det var en del av rysk demokrati."

Ryske ledaren Vladimir Putin gav före G20-mötet nyligen sin syn på västvärlden, i en intervju för brittiska Financial Times.

ANDRA LÄSER