Planerad datacentral skulle omfatta 205 000 kvadratmeter, motsvarande 19 riksdagshus

Datacentralen hotar hela Bodomområdets kulturhistoriska miljö, som Esbo stad själv vill bevara.

Oitans friluftsområde är livsviktigt för Esboborna i form av rekreation och friluftsliv. Området utgör en del av Noux sjöplatå vars natur enligt statsrådets principbeslut redan från 1989 bör bevaras. Principbeslutet förutsätter att man inte placerar sådan verksamhet på området som hotar rekreationsvärden, natur och landskapet.
Nu hotas Oitans av en enorm datacentral som planeras alldeles intill skidspåren i Oitans. Den planerade datacentralen i Hepokorpi skulle omfatta 205 000 kvadratmeter (30 hektar), motsvarande 19 riksdagshus. Datacentralen behöver en effekt på 100 MW och skulle producera värme för Fortums fjärrvärmenät. Datacentralerna är i sig vettiga projekt som bidrar till minskning av koldioxidutsläpp.
Vi anser att den planerade gigantiska datacentralen inte bör placeras intill Oitans friluftsområde. I samband med Poke-generalplanen (under planering) som omfattar norra och mellersta Esbo bör en del av området i stället reserveras för rekreation. Det är inte heller acceptabelt att jordbruksmark tvångsinlöses för datacentralens bruk. Datacentralen hotar hela Bodomområdets kulturhistoriska miljö, som Esbo stad själv vill bevara i Poke-planeringen. Alternativt bör utredas möjligheten att planera datacentralen under jorden eller spjälka upp enheten i minde enheter som är betydligt lättare att placera. Bland annat Käringmossens område bör utforskas som en möjlig placering av datacentralen.
Genom god planering är det definitivt möjligt att hitta ett lämpligt ställe för en kommande datacentral. Oitans bör utvecklas för rekreation vilket har ett enormt hälsofrämjande värde för Esboborna.

Mårten Malmström,

tf ordförande, SFP i Norra Esbo

ANDRA LÄSER