Haavisto till HBL: Det ska bli trögare för ryssar att få turistvisum – humanitära visum ska återinföras

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) säger att Utrikesministeriet försöker göra det trögare för ryska medborgare att få turistvisum till Finland. Orsaken är att man vill förhindra att Finland är ett transitland för rysk turism och köp av lyxprodukter. Samtidigt vill man återinföra de humanitära visumen.

President Niinistö bjöd in regeringen till presidentföredragning på Gullranda, bland annat för att diskutera visumfrågan.
Utrikesminister Pekka Haavisto ger en intervju för HBL, efter att regeringen och presidenten har träffats för presidentföredragning på Gullranda. Därtill har regeringen förhandlat internt om visumfrågan. Utrikesministeriet har utrett vilka möjligheter som finns att begränsa den ryska turismen via Finland.

ANDRA LÄSER