Svenskfinlands bedrövliga 50-årskris

Med en så spretig målgrupp som gemene finlandssvensk är Svenska Yles radioutbud mer eller mindre dömt att misslyckas. Ändå älskar vi att hata våra radiokanaler – ett praktexempel på ett mycket finlandssvenskt identitetssökande. Har public service råd att ta fler risker?

KrönikaTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
17.08.2022 07:01 UPPDATERAD 17.08.2022 15:44
Med nationalsport avses en gren som uppfattas som kulturellt viktig, där långa traditioner bidrar till känslan av identitet. I Svenskfinlands insändarspalter bevittnar vi envisa utövare av en säregen identitetsmarkör: att tycka till om Yles svenskspråkiga radioutbud.

ANDRA LÄSER