Regeringen backar om dagvårdsavgifterna

Regeringen beslutade i budgetmanglingen att sänka dagisavgifterna och ställa in förhöjningarna. Kostnaderna för småbarnspedagogiken sjunker med cirka 10 miljoner euro.

01.09.2016 20:18 UPPDATERAD 01.09.2016 21:59
– Den kommunala ekonomin blir starkare nästa år. Regeringen åtar sig att följa upp hur den påverkas av konkurrenskraftsavtalet och budgeten, säger statminister Juha Sipilä (C) på regeringens presskonferens om nästa års budget.
Staten tar 5,5 miljarder i nya lån nästa år. Enligt finansminister Petteri Orpo (Saml.) kommer den strama finanspolitiken i Finland att fortsätta i flera år.
Lagförslaget om förhöjningar av dagisavgifterna, som tidigare presenterats för riksdagen, dras tillbaka. Undervisnings- och kulturministeriet bereder ett nytt förslag där sänkningen av kostnaderna ingår men förhöjningarna inte finns med.
Under regeringens presentation av höjningen av kundavgifter framgick det att målen för förslaget förmodligen inte skulle ha nåtts eftersom många kommuner beslutat att inte höja avgifterna.

Skuldsättning upphör 2018

Finansministeriets prognos visar att skuldsättningen av den offentliga ekonomin upphör att växa 2018.
Regeringen säger att den offentliga ekonomin i Finland kommer att uppvisa underskott under de närmaste åren trots att omfattande anpassningsåtgärder sätts in.
Den långsamma ekonomiska tillväxten producerar inte tillräckligt mycket skattemedel för att finansiera de offentliga utgifterna. Befolkningens tilltagande ålder ökar också de offentliga utgifterna.

ANDRA LÄSER