Justitieministern vill skärpa villkorliga fängelsestraff

Villkorliga fängelsestraff uppfattas ofta som alltför lindriga. Nu vill justitieminister Antti Häkkänen (Saml) ändra på saken.

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) anser att villkorliga fängelsestraff är alltför lindriga.
Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår övervakning som tilläggspåföljd till villkorliga fängelsestraff för gärningsmän som fyllt 21 år. I dag kan övervakning åläggas endast unga förbrytare. Arbetsgruppen föreslår skärpningar också när det gäller användning av samhällstjänst som tilläggspåföljd.
– Det är skäl att öka både effekten och kännbarheten av villkorliga fängelsestraff. Villkorligt fängelse har tidvis bedömts vara ett otillräckligt straff för ett allvarligt brott. Tröskeln mellan villkorligt och ovillkorligt fängelse har också upplevts vara hög. Jag anser att arbetsgruppens förslag om att skärpa villkorliga fängelsestraff är både ändamålsenliga och behövliga. Frågan kan bedömas mer noggrant efter remissbehandlingen när remissvaren har analyserats omsorgsfullt, säger justitieminister Antti Häkkänen (Saml) i ett pressmeddelande.
Enligt förslaget ska en gärningsman som har fyllt 21 år när hen begick brottet kunna dömas till en övervakningsperiod på ett år och tre månader som tilläggspåföljd för ett villkorligt fängelsestraff. Över 60 procent av de fängelsestraff som döms ut av tingsrätten är villkorliga.
Enligt förslaget ska övervakningen alltid inbegripa övervakarmöten. Övervakningen ska dessutom kunna innefatta högst 30 timmar rehabilitering eller öppen vård, till exempel för missbruksproblem. Denna del av övervakningspåföljden ska kräva den dömdes samtycke.
Andra tilläggspåföljder som kan dömas ut i samband med ett villkorligt fängelsestraff är böter och samhällstjänst. Arbetsgruppen föreslår att villkorliga fängelsestraff ska intensifieras genom att det maximala timantalet för samhällstjänst höjs från nuvarande 90 till 120 timmar.
ANDRA LÄSER