Lär dig språk, inte minst ditt eget modersmål, som är grunden för all språkinlärning!

På söndag firas den årliga europeiska språkdagen för att belysa språkens stora betydelse och den språkliga mångfalden i Europa. Visste du att det finns runt 225 europeiska språk, varav 24 är officiella EU-språk?

24.09.2021 08:54
Nyttan av att kunna främmande språk är obestridlig i yrkeslivet i dagens internationella värld. Dessutom skänker språkkunskaper stor glädje på det personliga planet. Detta är inget nytt eller revolutionerande i sig, men desto viktigare att påminna unga om i dag, eftersom antalet finländska gymnasieelever som lär sig valbara främmande språk minskar i en rasande takt. Som tidigare språklärare och nuvarande översättare för EU-kommissionen oroar denna trend mig oerhört och jag vill slå ett slag för språkinlärning, den europeiska språkdagen till ära.
När jag var elva år fick jag följa med mina släktingar på en oförglömlig husvagnssemester genom Europa. Vi körde från Sverige till Spanien och tog oss genom Tyskland, Luxemburg och Frankrike på vägen. Det som fascinerade mig mest var inte de spanska playorna eller de franska vinodlingarna, utan tyska Autobahn. Ja, det spratt till av iver i mig när jag fick sitta och studera de tyska ortsnamn som susade förbi utanför bilfönstret och jag försökte klura ut hur de skulle uttalas. Wuppertal tyckte jag lät särskilt skojigt! Från den resan räknade jag dagarna till att jag fick börja läsa tyska som tillvalsämne i högstadiet.
Vad som fascinerar oss med ett främmande språk och tillhörande kultur(er) och vad som motiverar oss att fortsätta tampas med våra språkläxor i skolan är förstås individuellt. För mig blev den där bilresan längs tyska Autobahn början på en lång kärlekssaga med Tyskland och det tyska språket som höll hela skolgången ut och mer därtill.
De två överlägset viktigaste vändpunkterna i min strävan att lära mig tyska var en språkresa till Salzburg under gymnasietiden (jag fick välja mellan en moped och en språkresa och valet var självklart!) och mitt gymnasiums kontakter med en vänskola i Ruhrområdet – faktiskt inte långt från just Wuppertal. Utbytet med den tyska skolan och möjligheten att både ta emot jämnåriga tyskar i Finland och resa till Tyskland befäste min kärlek till den tysktalande världen och tyska ytterligare. För att inte tala om vilka framsteg jag gjorde när det kom till att faktiskt våga tala språket tack vare både språkresan och skolutbytet!
En eloge till alla språklärare där ute som ordnar språkresor till ”sina” respektive länder för sina elever vid sidan av den vanliga undervisningen och övriga arbetsuppgifter. Fortsätt med det! Det kan göra all skillnad i världen för någon och dessa utbyten är otroligt berikande på alla plan.
Själv utbildade jag mig efter ett mellanår som au pair i Schweiz till filosofie magister i tyska och kandidat i engelska och har därefter arbetat som språklärare, konferenstolk och – numera – översättare. Mitt stora språkintresse har med andra ord lett till en ”språkkarriär” och jag är så tacksam för all tid som jag lagt ner på att lära mig språk, för nu har jag mitt drömjobb! Jag är även ytterst tacksam för alla duktiga och uppmuntrande språklärare jag hade under skolgången, inte minst min lärare i tyska och engelska i högstadiet, som tvingade oss att lära oss oregelbundna verb till förbannelse och som under första lektionen i engelska ritade en pyramid på tavlan och allvarsamt sa att pyramiden inte kommer att bli stabil om vi inte ser till att grundmura våra kunskaper och få med oss alla viktiga byggstenar. Det tog jag till mig av – tack, Annie!
Långt ifrån alla är lika intresserade av att plugga lista upp och ned med ord och glosor på främmande språk och nöta in grammatiska regler – och undantag – som jag är, men man kan tillägna sig ett nytt språk på många andra sätt också. I dagens uppkopplade värld finns alla möjligheter till interaktiva och alternativa inlärningssätt. Jag har bland annat träffat en mycket fascinerande ung man från Belarus som hade lärt sig perfekt tyska mer eller mindre på egen hand på internet, för att han verkligen brann för att lära sig språket. Numera bor han i Tyskland och arbetar som proffsmusiker i Dresdens symfoniorkester. Allt är möjligt!
Oavsett hur man går till väga är tålamod och mod A och O om man faktiskt vill lära sig ett nytt språk. Tålamod att tillägna sig språket på olika sätt under en lång tid och mod att försöka prata fast det blir långt ifrån perfekt. Detta är Tim Sparvs devis när han lär sig främmande språk. Jag hade den stora äran att få träffa kaptenen i Finlands herrlandslag i fotboll i våras och diskutera betydelsen av att kunna språk. Intervjun utmynnade i en språkdagsvideo som har skickats ut till alla högstadier och gymnasier för att – förhoppningsvis – inspirera till språkinlärning.
Jag blev djupt imponerad av Sparv. Där satt han, en stor fotbollsstjärna, och berättade hur kul och viktigt han tycker det är att lära sig främmande språk och vilken stor nytta han har haft av sina språkkunskaper under sin fotbollskarriär. Ja, han menade att en av de största fördelarna med att vara professionell fotbollsspelare faktiskt är att få lära sig nya språk. Dessutom konstaterade han mycket riktigt att språkinlärning är en ständigt pågående process. Han förutspår att der, das och die fortfarande kommer att vålla honom huvudbry när han är 80 år, men att han även i den åldern kommer att vilja förkovra sina kunskaper i tyska och andra språk. Det ni! Se gärna språkdagsvideon med Sparv här, den är inspirerande för ung som gammal: https://www.youtube.com/watch?v=Vo6LrMoBZJE.
Att lära sig språk är aldrig bortkastat eller onödigt! Man vet aldrig när man kan gynnas av ens ringa kunskaper i ett språk. Själv kunde jag till exempel aldrig tro att jag skulle få så stor nytta av min gymnasiefranska långt senare i livet, men efter en flytt till Luxemburg å arbetets vägnar har jag både fött barn och kommunicerat med daghemspersonal på just franska. För att inte tala om den gången jag var i Tunisien med några brittiska vänner, som påstod sig kunna ”flytande franska”, och jag – när det kom till kritan – var den enda i sällskapet som över huvud taget kunde haspla ur mig något begripligt på franska när vi behövde hitta en taxichaufför som kunde ta oss tillbaka till vårt hotell mitt i natten. Det funkar inte alltid med engelska, tro mig!
Lär dig språk, inte minst ditt eget modersmål, som är grunden för all språkinlärning! Därigenom lär du även känna andra kulturer och garanterat massor av spännande människor. Skriv gärna till mig om din språkkamp och dina språkupplevelser!

Minna Holmberg

språklig handläggare vid EU-kommissionens representation i Finland

minna.holmberg@ec.europa.eu

ANDRA LÄSER