EU tar strid med London

Brexitgnisslet mellan Bryssel och London kan hamna i domstol. Vi måste sköta det här tillsammans, manar EU-kommissionen och flaggar för juridiska åtgärder mot Storbritannien.

EU:s brexitansvarige kommissionär Maros Sefcovic flaggar för juridiska åtgärder mot Storbritannien. Arkivfoto.
Den brittiska regeringens beslut att ensidigt förlänga vissa övergångsperioder kring brexit får som väntat skarpa konsekvenser.
På måndagen skickades dubbla brev från Bryssel: dels ett formellt meddelande om att EU nu inleder en överträdelseprocedur när det gäller reglerna kring den fria rörligheten för varor, dels en politisk maning till samtal.
I sistnämnda brev – avsänt från kommissionens brexitansvarige viceordförande Maros Sefcovic till hans brittiske motpart David Frost – manas Storbritanniens regering att "rätta till och avhålla sig" från ensidigt agerande och i stället inleda samtal med EU.
Båda breven kan landa i böter eller andra straffåtgärder från EU:s sida.

Underminerar?

Striden handlar om det så kallade Nordirlandsprotokollet, som stipulerar hur och när olika varor ska inspekteras för att uppfylla de villkor kring handeln med Nordirland som parterna enades om i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.
"EU och Storbritannien enades om protokollet tillsammans. Vi måste också implementera det tillsammans. Ensidiga beslut och brott mot internationell rätt från Storbritanniens sida underminerar förtroendet mellan oss", säger Sefcovic i ett pressmeddelande.
Orsaken är att Storbritanniens regering i förra veckan på egen hand sköt fram tidpunkten för då nya interna kontroller ska genomföras till tidigast i höst.

"Tillfälligt och tekniskt"

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson verkar dock föga uppretad. Han vidhåller att det mest handlar om tekniska åtgärder och behovet av att se till att handeln fungerar inte bara mellan nord och syd på Irland, utan också mellan öst och väst i Storbritannien.
– Det är bara det vi försöker se till, med några tillfälliga och tekniska åtgärder som vi tycker är förnuftiga. Men givetvis ser vi fram emot våra diskussioner med våra EU-vänner och se vart det för oss, säger Johnson enligt nyhetsbyrån Reuters.

Striden om protokollet

För att undvika gränskontroller som skulle kunna leda till oroligheter i Nordirland enades EU och Storbritannien i brexitförhandlingarna om att låta Nordirland fortsatt följa EU:s tullregler. I stället behövs kontroller internt inom Storbritannien för leveranser till och från Nordirland.
Kontrollerna har dock kritiserats av de så kallade unionistpartierna i Nordirland, som är måna om att landsdelen förblir en del av det brittiska riket. Hot om våld från paramilitära grupper har bidragit till att Storbritanniens regering tills vidare beslutat om förlängd övergångstid innan kontrollerna införs på allvar.
EU har i sin tur reagerat på att Storbritannien genomfört åtgärderna helt på egen hand. EU-parlamentet har exempelvis protesterat genom att skjuta upp sitt formella godkännande av EU:s nya handelsavtal med Storbritannien.

ANDRA LÄSER