Nytt nederlag för Malms flygplats, stadsfullmäktige säger nej till folkomröstning – igen

Malms flygplats är en fråga som spökar för politikerna gång på gång. En ettrig diskussion fördes på onsdagen för att ge en röst åt alla dem som är missnöjda med stängningen.

Malms flygplats i Helsingfors är numera stängd.
Sofia Holmlund
08.12.2021 19:23 UPPDATERAD 08.12.2021 20:10
Under årets sista stadsfullmäktigemöte landade en känslig fråga på bordet. Efter en någorlunda normal höst där politikerna suttit i stadshusets sal var det nu åter hybridmöte som gällde, och majoriteten deltog på distans.
Många helsingforsare är mycket missnöjda med stängningen av Malms flygplats och de planerade bostadskvarteren för tiotusentals nya invånare.
Nästan 27 000 personer har skrivit under ett invånarinitiativ som lämnades in i slutet av sommaren. Kravet är att helsingforsarna borde få säga ja eller nej till flygverksamheten i Malm i en rådgivande folkomröstning, något som stadsstyrelsen inte gick med på förra veckan.
Huvudargumentet mot en omröstning är att frågan behandlats i fullmäktige i flera omgångar sedan 2012.
Thomas Wallgren (SDP) är suppleant i fullmäktige.
Suppleanten Thomas Wallgren (SDP) lämnade under kvällen in ett motförslag om att den rådgivande folkomröstningen ändå borde ordnas.
"... man är rädd för fel resultat: att en majoritet av stadsborna skulle göra en annan uppskattning än fullmäktige om huruvida det är eller inte är skäl att gå vidare med planerna (för flygplatsen) eller stoppa dem", skrev han i förslaget.
– Jag förstår att många varit frustrerade över situationen speciellt när stadens beteende i slutet av processen ha varit allt annat än hedervärd när det gäller alla aktörer på Malms flygplats, sade ledamot Marcus Rantala (SFP).
Ett krav på folkomröstning har röstats ned i ett tidigare fullmäktige. Då var initiativtagaren en fullmäktigeledamot, Sampo Terho (Blå framtid).
Rantala ställde sig ändå tveksam till att återremittera folkomröstningen, det vill säga skicka tillbaka den till beredningen.
– Självklart borde vi ha ordnat en folkomröstning tidigare. Men det är aldrig för sent för demokrati, sade Björn Månsson (SFP).
– Om en folkomröstning ska vara legitim och fungera så borde den användas i början av processen, kanske i det här fallet för 10 eller 6-7 år sedan när det ännu fanns möjlighet att påverka processen på riktigt.
Han konstaterade att det i folkomröstningar framöver kunde användas aktivare i städerna, och inte enbart vid kommunsammanslagningar.

"Fegt att vackla"

– Vi röstar inte om Malms flygplats, utan om demokratins djupa väsen. ... Det är skäl att lyssna på helsingforsarnas åsikt. Det är fegt att vackla i den här frågan, sade Centerns ledamot Laura Kolbe.
Sannfinländarnas ledamot Jussi Halla-aho försökte få till stånd en folkomröstning.
Hon påminde om kampen för att bevara Trä-Kottby i Helsingfors.
– Den kampen förde vi i 12 år. Till slut, när tidevarvet förändrades kunde en detaljplan som skyddade området godkännas.
Senast i april gnabbades man i fullmäktige om två nya kvarter på området: Nallebranten och Flygplatskvarteren. Det slutade med ett godkännande för byggandet.
De Grönas gruppordförande Reetta Vanhanen konstaterade att en rådgivande folkomröstning i princip borde ordnas innan beslutsfattandet.
– Malms flygplats är stadens mest centrala och viktiga plats för bostadsbyggandet. Ett bostadsområde för 25 000 invånare kan inte ersättas med byggande på något annat ställe. Det är oerhört dyrt att bo i Helsingfors och vi kan tygla ökningen bara genom att bygga flera hem.
Eveliina Heinäluoma, som är SDP:s gruppordförande, höll med Vanhanen om att det inte finns någon plats som kan ersätta Malm för bostadsbygge.
– Vi har knappt några tomma obebyggda platser kvar i Helsingfors. Vi har redan börjat använda de gamla hamnområdena, i framtiden gör vi det med Ärtholmen och vi är även beredda att börja använda Östersundom, sade hon.
Samlingspartisten och suppleanten Sirpa Asko-Seljavaara raljerade över att Helsingfors visst har kvar platser att bygga på.
– Sanningen är den att vi fortfarande är en av landets största jordbrukare. Varför i hela friden måste vi odla hundratals hektar med havre och vete?
Flera ledamöter, däribland Mika Ebeling (KD), Atte Kaleva (Saml) och Björn Månsson (SFP) gjorde det tydligt att det inte är frågan om Malm som nu är på bordet, utan huruvida närdemokratin förverkligas.
– Vi har knappt några tomma obebyggda platser kvar i Helsingfors, sade socialdemokraternas gruppordförande Eveliina Heinäluoma.
– Vad är ni så rädda för? frågade Kaleva.
– Självklart borde vi ha ordnat en folkomröstning tidigare. Men det är aldrig för sent för demokrati, sade Månsson.
Enligt honom kommer Malms flygplats annars att bli ett öppet sår i Helsingfors hjärta och själ.
Jussi Halla-aho (Sannf) försökte återremittera ärendet och menade att en folkomröstning är motiverad. Men när ledamöterna skulle rösta föll ändå rösterna 53-29, och inte till hans favör.

Dessa politiker ville ha folkomröstning om Malm

I omröstningen om Jussi Halla-ahos återremitteringsförslag rådde splittring i flera partier.
Dessa ledamöter ville ha en folkomröstning:
Harry Bogomoloff (Saml.)
Juha Hakola (Saml.)
Atte Kaleva (Saml.)
Dani Niskanen (Saml.)
Mia Nygård-Peltola (Saml.)
Mirita Saxberg (Saml.)
Sirpa Asko-Seljavaara (Saml.)
Hilkka Ahde (SDP)
Sinikka Vepsä (SDP)
Thomas Wallgren (SDP)
Eva Biaudet (SFP)
Björn Månsson (SFP)
Nora Grotenfelt (SFP)
Sami Muttilainen (VF)
I Sannfinländarna, Rörelse Nu, Centern och KD var alla för en folkomröstning.
Inom De Gröna var det tvärtom. Ingen gav sitt stöd.
Tre personer röstade blankt: Marcus Rantala (SFP), Elina Kaupplia (VF) och Tuomas Nevanlinna (VF).
De partier som ville ha en folkomröstning var Sannfinländarna, Rörelse Nu, Centern och Kristdemokraterna. Ingen grön ledamot stödde folkomröstningen.
Dock var rösterna splittrade inom partierna. I Samlingspartiet ville 7 av 22 ledamöter ha en omröstning och i SDP 3 av 13. I Vänsterförbundet, som har 11 medlemmar lade 2 ledamöter ner sina röster, medan 1 ville ha folkomröstning.
Hos SFP önskade 3 ledamöter en folkomröstning, 1 röstade emot och den resterande medlemmen röstade blankt.
Inte heller Thomas Wallgrens motförslag fick tillräckligt med stöd under onsdagskvällen.
Artikeln har uppdateras.
Läs också:
Här är förslaget som Borgå skjuter i sank: Flygplats i Kullo kunde ersätta Malm
"Ofattbart att vi fortfarande behandlar den här frågan" – grönt ljus för omstridda kvarter på Malms flygplats

ANDRA LÄSER