Insändare: Ukrainare kan avhjälpa arbetskraftsbristen inom svensk vård och småbarnsfostran

05.02.2023 17:18
Arbetskraftsbrist inom svenskspråkig vård och småbarnsfostran kunde lösas med hjälp av ukrainare. Nasima Razmyar föreslår i en intervju (HBL 30.1) att arbetskraftsbristen kunde lösas med utbildning av personal utomlands. Lösningen kunde vara mycket närmare.
Rysslands anfallskrig i Ukraina har lett till att miljontals ukrainska kvinnor hamnat på flykt. I Finland har vi över 50 000 ukrainare som sökt tillfälligt skydd i vårt land. De vistas nu på olika orter, bland annat i Grankulla.
Majoriteten av flyktingarna skulle gärna jobba, men inställningen till och kraven för anställning är att de först måste kunna finska, svenska eller engelska. I en nära framtid kommer vi att vara tvungna att tänka om och göra det möjligt att sysselsätta arbetskraft som inte kan något annat språk utöver sitt modersmål. Detta är fallet med många ukrainare.
Särskilt de ukrainska flyktingarnas motivation att hitta ett jobb och påbörja sitt nya liv här är hög. Många kommer från städer som inte längre existerar och andra har ingen familj att återvända till. De vill stanna kvar, men behöver också se att de kan försörja sig med eget arbete här.
Vi har en unik möjlighet att lösa vår brist på arbetskraft genom att erbjuda en karriärväg bestående av intensivkurs i det svenska språket och praktik inom småbarnspedagogik eller äldreomsorg för motiverade flyktingar. Detta kräver dock att vi godkänner att deras språkkunskaper i början är bristande, men de förbättras fort.
Många undersökningar visar att arbete är det absolut bästa sättet att lära sig ett språk samt att integreras i samhället. Dessutom är det svenska språket mycket lättare att lära sig än finska.
Vi utmanar alla aktörer, såväl de kommunala, de privata som välfärdsområdena, att se över språkkraven och ta vara på chansen att utbilda motiverad och kunnig arbetskraft för våra akuta och framtida behov.
Konsta Saarela, ordförande, SFP:s fullmäktigegrupp
Veronica Rehn-Kivi, riksdagsledamot (SFP), stadsstyrelseordförande, styrelseledamot i Västra Nylands välfärdsområde

ANDRA LÄSER