”Svårt att säga om någon har gjort fel”

– Historien kommer att visa att metroaffären är bra för huvudstadsregionen. Det säger stadsdirektör Jussi Pajunen.

Intervjun med stadsdirektören sammanfaller med ytterligare en incident som kollektivtrafiken i Helsingfors klarat sig utan. Ett metrotåg går sönder just den dagen då man börjar köra kortare men flera tåg på banan. Måndagen är också dagen då västmetron skulle starta. Stadsborna är förbryllade i morgonrusningen. Vi talar ändå inte om dålig karma i stadshuset utan om pengar och insyn.
Nyheten om den försenade västmetron överraskade Jussi Pajunen. Han hade tidigare hört rykten om problem men trodde att det på sin höjd handlade om några dagar. Pajunen fick beskedet samma dag som alla andra, torsdagen den 9 juni då Västmetrobolagets styrelse hade krismöte.

Hur reagerade du när du fick höra att trafiken på Esbobanan senareläggs på obestämd tid?

– I det här jobbet måste man vara förberedd på allt. Jag tänkte nog att vi har ett schema att följa, att programmet fortsätter, så jag skyndade vidare till ett möte i regeringens festvåning Smolna som handlade om markplanering.

Vem var det som berättade för dig?

– Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri och Ville Lehmuskoski som är vd för Helsingfors stads trafikverk HST. Jag minns inte hur stämningen var men västmetron är ett stort projekt. Det är alltid bäst att först låta rubrikerna sjunka in lite.

Ingår du i metroprojektets ledningsgrupp?

– Nej.

Hur får du information om projektet?

– Vi har ett system för rapportering i stadshuset. Via stadsstyrelsen och koncernledningen. Stadens sakkunnigorganisation i frågor som gäller kollektivtrafiken är HST.

Metroprojektets ledning har i åratal sagt att automatiseringen och västmetron lyckas och att byggtidtabellen håller. Samtidigt har beslutsunderlaget vittnat om omfattande problem och nu är katastrofen fullbordad. Vad tror du stadsborna tycker?

– De är självklart oroade precis som vi beslutsfattare är det. Jag tror också att stadsborna kan se det goda som västmetron i framtiden möjliggör. Det är frågan om ett exceptionellt stort byggprojekt som kan jämföras med byggandet av Nordsjöhamnen. Det fanns utmaningar och problem men fördelarna med hamnen torde framgå nu.

Hur mycket tycker du att moderniseringen och utvidgningen av metrobanan får kosta?

– Jag har inga siffror, jag vet inte. I första hand måste vi ha en fungerande lösning. Och nu har ju stadsfullmäktige godkänt en preciserad kostnadsberäkning. Räntorna är låga så pengarna är billigare och kapitalkostnaderna lägre än i den ursprungliga projektplanen. Det är positivt.
Stadsdirektör Jussi Pajunen som bor i östra Helsingfors åker regelbundet metro. – Inte så ofta men i alla fall.

Du har själv förklarat i stadsfullmäktige de besparingar som metroaffären medför. Är det fortfarande rimligt att tala om besparingar?

– Folk kommer ännu att tacka dem som fattade beslut om en så ambitiös och viktig sak som västmetron. Lite som med Nordsjöhamnen, då. Det är först nu som man förstår vad hamnbeslutet betyder för stadsstrukturen. En annan fråga är om vi får valuta för metropengarna. Jag vet inte. Tiden får visa.

Du var framgångsrik affärsman innan du blev politiker och stadsdirektör. Hur skulle man reagera i ett privat företag på ständiga och lika dyra felbedömningar som vi nu sett i metroprojektet?

– Enligt mig går det inte att bedöma om det begåtts misstag, gjorts fel. Fakta är att projektet blivit dyrare jämfört med den ursprungliga planen. Vi måste granska orsakerna. Stadsstyrelsen har startat en utredning. Den görs av utomstående och blir klar i slutet av oktober. Sedan kan vi dra slutsatser.

Insynen i metroaffären ifrågasätts. Borde inte Västmetrobolagets styrelse ge ut föredragningslistor och mötesprotokoll så att stadsborna själva kan granska informationsgången i bolaget? Det handlar ju inte om tusentals sidor och stora mängder bilagor med affärshemligheter utan om några möten i början av sommaren.

[facts index=1]

– Jag kan inte bedöma den saken, det är bolagets operativa ledning och styrelsen som avgör. Men det kan jag säga att saken ska ses i ett större sammanhang och just nu pågår en debatt om insynen i verksamheter som ägs av kommunerna. I Helsingfors är vi för en ökad öppenhet.

Hm okej. Men då undrar jag varför lägesrapporten som trafikverkets direktion får i morgon (läs i dag, tisdag) om västmetron ges enbart muntligt? Föredragningslistan gapar tomt.

– Det där känner jag inte till. Jag kan inte kommentera.

Är det fel att jämföra sparåtgärder som drabbar utbildning, vård och konst med alla miljoner som metroaffären slukar?

– Nej det är det inte. Kollektivtrafiken byggs ut med skattepengar och också biljettpriserna är subventionerade.

Vad ska det stå i historieböckerna på sidan där det berättas om metrobygget som startades under stadsdirektör Jussi Pajunens tid?

– Lyckligtvis skriver jag inte de sidorna själv… Men jag hoppas och tror att man ser metrobygget som en milstolpe i huvudstadsregionens utveckling.

Jussi Pajunen

Stadsdirektör i Helsingfors, född 5 september 1954 i Helsingfors.
Pajunen var ursprungligen liberal men anslöt sig år 1996 till Samlingspartiet.
Han är stadsdirektör sedan 1 juni 2005.
Automatiseringen av metrobanan misslyckades för snart två år sedan.
Västmetrons start den 15 augusti senarelades plötsligt i juni.
I höst börjar, pågår och avslutas en rad dyra rättegångar om metrobygget.
ANDRA LÄSER