”Svart lista” över obehagliga sexköpare i Helsingfors visas på ny utställning

På Helsingfors stadsmuseums visas en utställning om sexarbete och sexhandel. Utställningen ger en inblick i sexarbetets historia i Helsingfors, men belyser också hur sexhandeln ser ut i Helsingfors i dag.

På Utställningen Horot – Röster inom sexarbete kan man få ta del av konversationer tagna ur sexarbetares mobiler.
Niclas Lönnqvistniclas.lonnqvist@hbl.fi
12.11.2022 11:34
– Vi fick ett förslag av sexualfostraren och utställningens kurator Terhi Suokas som hade samlat ihop mycket material och som var på väg att skriva en bok om ämnet. Det blev startskottet för utställningen, säger historikern Iisa Aaltonen.
– Sexarbete är en del av Helsingfors historia som varit i marginalen. Utställningen handlar om frivilligt sexarbete och innehållet bygger på sexarbetarnas erfarenheter. Vi har intervjuat de som säljer sex, men också anhöriga och de som är insatta i ämnet, säger utställningens producent Sauli Seppälä.
Utställningen går inte kronologiskt in på sexarbetets historia i Helsingfors. I stället presenteras olika tematiska helheter. I huvudsak koncentrerar sig utställningen på vad som hänt de 30 senaste åren.

ANDRA LÄSER