Finländare vill lista finsk spets som kulturarv

Finska kennelklubben, Finlands jägarförbund och Finska spetsklubben vill få jakt med den finska spetsen med i förteckningen över Unescos immateriella kulturarv.

Hunden är ett levande kulturarv.
– Vår nationalhund finsk spets och dess användning i vår historia, ända sedan stenåldern, är en unik del av den nationella identiteten och vår folktradition, säger kennelklubbens ordförande Harri Lehkonen i ett pressmeddelande.
Den finska spetsen beskrivs som intelligent, uppmärksam och självständig. Rasen trivs i skogen och det är på den punkten organisationerna är oroliga. Färre rör sig på traditionellt sätt i skog och mark, vilket betyder att kunskapen inte förs vidare till nya generationer på samma sätt som tidigare.
Ifall hundrasen togs med på Unescos listas skulle intresset öka, tror organisationerna.
Se Finlands nationella förteckning på immateriella kulturarv här med allt från julfreden i Åbo till Korsnäströjan. Så här går ansökan till Unescos lista till.

Immateriellt kulturarv

Unescokonventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet antogs efter långa förhandlingar vid Unescos generalkonferens 2003.
Den tillkom för att uppmärksamma att levande kulturarv som traditioner, riter, dansformer och muntligt överförda kunskaper ibland är det enda kulturarvet där det inte finns ett byggt kulturarv.
Konventionen slår fast att länderna ska göra en eller flera förteckningar över immateriellt kulturarv för att skapa överblick och ge möjlighet till bättre överföring av kunskap. De länder som undertecknat konventionen kan nominera ”element” från sina förteckningar till konventionens listor.
Källa: Svenska Unescorådet

ANDRA LÄSER