Melankoliska fragment, behaglig läsning, i Anna Järvinens debutroman

När Anna Järvinen är som bäst fångar hon känslor, tankar och insikter i enkla formuleringar.

Musikern Anna Järvinen debuterar med en roman om ensamhet, drömmar, familj, rötter och identitet.
03.09.2020 08:48

ROMAN

Anna Järvinen
Dröm natten till idag:
Förlaget M 2020
”Barndomen klaras av. Och ungdomen. De tidiga vuxenåren är man vacker och kastas av och an. Oftast blev jag väl behandlad av okända. Det var de närstående som gjorde mig illa.”
Så skriver musikern och sångaren Anna Järvinen om livets obarmhärtiga gång i ett av de vackra och drabbande partierna i debutromanen Dröm natten till idag:. Järvinens lätta, ibland närmast prosalyriska text skalar i de mera lyckade partierna bort onödigheter och är skoningslöst tydlig. Den raka attityden berör i citatet ovan särskilt eftersom att den barndom och ungdom som ”klaras av” bär stråk av ensamhet och främlingskap.

ANDRA LÄSER