Sverige larmar om extremt antal fall av gonorré – fallen ökar också i Finland

Under våren har antalet registrerade fall av könssjukdomen gonorré stigit rejält i Sverige. Också i Finland har fallen av gonorré ökat, men inte lika kraftigt som i Sverige. Om man drabbas av en könssjukdom är det allra viktigaste att informera de personer man eventuellt smittat så att de kan testa sig, påminner specialläkare.

Kondom skyddar mot gonorré och andra sexuellt överförda infektioner, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget.
I både Sverige och Finland minskade fallen av könssjukdomen gonorré under coronaåren 2020 och 2021 i jämförelse med året innan pandemin utbröt. Under våren har antalet fall ändå återgått till vad det var före pandemin i Sverige, där det nu larmas om extremt många smittfall.
– I Finland är situationen inte lika allvarlig som i Sverige – ännu, säger Eija Hiltunen-Back, som är specialistläkare inom hud- och könssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Gonorré är en av de mindre vanliga könssjukdomarna som överförs via oskyddat sex. I både Sverige och Finland har fallen av gonorré ökat redan under flera års tid. I Finland började antalet smittofall öka betydligt år 2016 och därefter har smittfallen varit fler än tidigare, visar Institutet för hälsa och välfärds statistik. Könssjukdomen gonorré härjar främst bland unga vuxna, så som också den mer allmänt förekommande könssjukdomen klamydia.
"Under det här året har vi registrerat 324 fall av gonorré. Fallen är inte jämnt fördelade över månaderna, så det är svårt att uppskatta årets slutliga antal. Det högsta årliga antalet hittills har varit 607 fall av gonorré år 2019", skriver specialforskaren Kirsi Liitsola vid Institutet för hälsa och välfärd i ett mejl till HBL.
– Trots att fallen av gonorré har ökat är antalet fall ändå betydligt mindre i jämförelse med den vanliga könssjukdomen klamydia. Runt 15 000 fall av klamydia registreras varje år medan motsvarande siffra ligger på ungefär 500 för gonorré, säger Hiltunen-Back.
Antalet klamydiafall dalade egentligen inte alls under pandemin och fortsätter att öka i Finland.
"16 790 fall av klamydia registrerades 2021, vilket är det högsta årliga antalet rapporterade hittills. I år har 6 892 fall anmälts till registret", säger Kirsi Liitsola vid Institutet för hälsa och välfärd.

Större mängd symtomfria fall av gonorré

Ökningen av gonorréinfektioner beror på flera faktorer, enligt Eija Hiltunen-Back. Delvis beror det på att testmetoderna utvecklats så att fler symtomfria infektioner upptäcks. Förut förknippades gonorré ofta med tydliga symptom.
– Tidigare testade man för gonorré bara genom att ta urinprov. Nuförtiden tar man också prover från svalget och anus som också avslöjar smittor som överförts via oral-eller analsex. Dessa smittor är ofta symptomfria, säger Hiltunen-Back.
Att allt fler har börjat resa igen har antagligen bidragit till en viss ökning av smittor som kommit till Finland från utlandet, tillägger hon.
Hur aktivt folk går och testar sig för könssjukdomar påverkar givetvis antalet registrerade fall. I Finland är det ändå svårt att veta hur aktivt folk testar sig eftersom det inte förs statistik över antalet könssjukdomstest.
– Om människor inte testar sig kan siffrorna se bra ut, men det motsvarar ju då nödvändigtvis inte verkligheten om de som är symtomfria inte går och testar sig, påpekar hon.
Att över hälften av infektionerna i dagsläget överförs i Finland påverkar också smittspridningen. Tidigare hämtades gonorré ofta till landet med personer som vistats utomlands, enligt Hiltunen-Back.

Antibiotikaresistens oroar

– Gonorrén oroar eftersom en antibiotikaresistent bakterieflora har förekommit på vissa håll i Europa. Hittills har den inte påträffats i Finland men därför är det viktigt att hålla gonorrén under uppsikt och vårda varje fall så att den inte plötsligt skulle börja spridas i större utsträckning, säger Hiltunen-Back.
Gonorré behandlas med antibiotika. På grund av att risken för antibiotikaresistenta bakterier ökar behandlas gonorré med två olika antibiotika som ges med injektion och i pillerform.
– Så länge medicineringen pågår är det viktigt att minnas att man fortfarande kan överföra smittan och därför inte får ha sex förrän man tillfrisknat.
Drabbas man av en könssjukdom kan man vara lugn för att diagnostiken och vården i Finland fungerar bra, intygar Hiltunen-Back.
– Men det viktigaste är att de som smittats av en könssjukdom bär sitt ansvar och informerar de personer som eventuellt smittats så att de kan gå och testa sig, säger hon.

Gonorré

Gonorré är en infektion som orsakas av en bakterie som överförs via sex.
Gonorré kan orsaka infektion i urinrör, livmoderhals, ändtarm, svalg eller ögonens bindhinna.
Gonorré smittar vid oskyddade vaginala och anala samlag och vid oskyddat oralsex. Bakterien kan också överföras till ögonen via händerna.
Också symtomfri gonorré smittar.
Kondom skyddar mot gonorréinfektioner om den används rätt.
Källa: Insititutet för hälsa och välfärd

Läs också: Antalet fall av syfilis ökar kraftigt i Sverige – ännu ingen oro i Finland

ANDRA LÄSER