EU-myndigheter: Slopa coronatest vid flyget – använd pengarna bättre

Covid-19-smittan sprids inte just mera på flyg än någon annanstans. Två EU-organ rekommenderar friare rörlighet.

Flyget är inte just nu någon smittspridare mer än någonting annat, anser EU-myndigheterna för smittskydd och flygsäkerhet.
Att flyga är ingen överdrivet större risk just nu när virusläget är relativt likartat överallt. Det säger två EU-organ, smittskyddsmyndigheten ECDC i Stockholm och flygsäkerhetsmyndigheten Easa i Köln. I veckan gav de tillsammans ut ett nytt gemensamt direktiv i frågan.
Människor som har rest med flyg står för mindre än en procent av alla covid-19-fall och ökar inte i nuläget spridningen. Flygpassagerare ska inte åläggas några andra karantänsregler än den övriga befolkningen i de länder mellan vilka de reser, säger det nya tilläggsdirektivet. Man rekommenderar till och med att ta pengar som används för testning på flygplatser och vid gränsövergångar till annat pandemiarbete ute i samhället och i vården.
"Våra riktlinjer visar otvetydigt att karantäner drivs av politik och inte av riskanalyser, och har ingen relation till att skydda folkhälsan", heter det i dokumentet.

"Karantäner bara när ett land är coronafritt"

För att flygsektorn nu ska överleva anser de två myndigheterna att hela Europa, även Storbritannien och stater i EES-området som Norge och Island behöver ha gemensamma regler och restriktioner för flygbranschen. Det är ett krav som bland annat finländska Finnair har ställt flera gånger.
De nuvarande 14-dagarsreglerna för karantän för flygpassagerare är effektiva endast i de "extremfall" då ett land i förhållande till omvärlden har en smitta nära noll, heter det i ECDC:s och Easas rapport. Är skillnaden i incidenstal mellan två länder mindre, men ändå tydlig anser man i rapporten att man ska överväga en kombination av snabbtest och en kortare karantän.
Också den internationella trafikflygorganisationen IATA hänvisar till uppgifter från det europeiska flygplatsrådet ACI Europe. De visar att den lilla återhämtningen inom europeiskt flyg under sensommaren inte kom att ha något statistiskt samband med antalet positiva coronatester lokalt.

Importerad smitta nu försumbar

De siffrorna motsägs däremot av EU-myndigheternas rapport. Där visar data insamlade från Finland, Estland, Norge och fyra andra europeiska länder att utlandsresandet i mitten av augusti – när smittnivåerna i övrigt var låga – stod för närmare 30 procent av alla coronafall. Därefter har andelen snabbt gått ner och sedan mitten av oktober är "importerad smitta" bara marginell jämförd med all "hemmasmitta" nu inom ländernas egen befolkning.
I Europa har över 100 flygplatser tillsammans med lokala vårdmyndigheter utvecklat snabbtestning på flygplatserna som har kunnat garantera "coronafria korridorer" på vissa rutter, som senast bland annat mellan Italien och USA.

ANDRA LÄSER