Östra Finlands universitet ger svar på tal i språkdebatten – startar teologikurs på svenska

På onsdag startar en föreläsningskurs i teologi på svenska vid Östra Finlands universitet i Joensuu.– Universitetet klarar sig inte utan flerspråkighet, säger de ansvariga lektorerna.

Den nya kursen möjliggör för teologistudenter att avlägga studier i både svenska och teologi, samtidigt.
– Vetenskap och vetenskapligt tänkande som byggs upp på endast ett språk förblir tunt och väsentliga saker kan förbli oförstådda. Det svenska språket är en rikedom och resurs som studenterna redan har en grundläggande beredskap att använda, säger lektor Päivi Kammonen, lektor i systematisk teologi Esko Ryökäs och professor i exegetik Lauri Thurén i ett pressmeddelande.
– I Norra Karelen är Sverige någonstans långt borta och man kan inte riktigt säga att studenterna skulle älska svenskan. De inser inte att det språket skulle hjälpa dem i studier och att det kunde vara viktigt i yrkeslivet, säger Ryökäs till HBL.
Då språk- och kommunikationsstudierna utförs skilt från resten av studierna upplever många studenter dem som separata från de egentliga studierna, vilket kan leda till att exempelvis studierna i svenska skjuts upp och till och med orsaka att utexamineringen fördröjs, skriver universitetet i pressmeddelandet.
– Många av oss lektorer använder ständigt flera språk i vårt forskningsarbete och i förberedelser för undervisning. Vi tror att ett sådant arbetssätt kan gagna även studenterna, säger Ryökäs.
Men hur kommer det sig att man startar en teologi kurs på svenska i just Norra Karelen? Esko Ryökäs säger att det var lättare än vad man kunde tänka sig:
– På teologifakulteten i Joensuu är vi två docenter, båda med doktorsavhandlingar från Åbo Akademi. Vi har länge funderat på hur vi kunde aktualisera det viktiga nordiska språket för våra studenter. Vi kontaktade universitetets språktjänst som är mycket villigt att testa nya idéer. Universitetet gav också projektpengar eftersom det svenska språkets ställning behöver stimulus i mänga ämnen.
Enligt Ryökäs har det visat sig att det finns ett större antal studenter som vill komma till just denna kurs.
– Kanske är det så, att det är roligare att studera språket i ett sammanhang där det ger en direkt nytta för huvudämnet. Vi hoppas på att det nya kursupplägget senare även kan tillämpas på andra ämnen, säger Ryökäs.
ANDRA LÄSER