Föräldrar upprörda när svenskt daghem stänger i Helsingfors

Det svenskspråkiga daghemmet flyttar 2,6 kilometer när småbarnspedagogiken ritas om i Sockenbacka. Det protesterar Hem och Skolas lokalförening mot.

Dottern Siiri i Janina Riihimäkis famn går i daghemmet Sockenstugan, som ska stänga och flytta. Äldre dottern Seela går i Hoplaxskolans enhet i Sockenbacka, som ligger bredvid.
05.10.2021 11:52 UPPDATERAD 05.10.2021 13:38
Sockenstugans daghemsbyggnad skulle fira hundraårsjubileum år 2025, men det sker inte. Barnen hinner flytta ut innan det.
Det svenskspråkiga daghemmet Sockenstugan i Helsingfors stänger. Barnen ska i stället börja i en ny byggnad 2024 eller 2025. Där flyttar även finskspråkiga barn in.
Det nya daghemmet på Väverigränden 3 ligger på 2,6 kilometers avstånd från den nuvarande byggnaden. Föreningen Hem och Skola i Sockenbacka motsätter sig stängningen och flytten. Enligt Hem och Skola bor majoriteten av barnen i området där Sockenstugan nu finns, vilket innebär att de skulle få avsevärt längre väg till det nya daghemmet.
– Vår familj kan gå, sparkcykla eller cykla till daghemmet på 15 minuter nu. För flera familjer skulle det räcka mer än 30 minuter att komma till det nya daghemmet. En del har till och med sagt att de blir tvungna att skaffa bil eller att ansöka om en plats vid ett finskt dagis, säger föreningens ordförande Janina Riihimäki.
Hennes dotter Siiri går i Sockenstugan medan dottern Seela går i den intilliggande skolan. Det är frågan om Hoplaxskolans enhet i Sockenbacka för klasserna 1-2. I skolhuset finns också en förskola.
Hem och Skola har fått uppfattningen att även skolan är hotad.
– Att få börja i en närskola är en mjuklandning. Utan skolan blir skolvägen lång, ettorna skulle behöva åka till Munksnäs eller Malmgård.

"Sista svenska rummet"

Sammanlagt kan 47 familjer och 67 barn beröras av ändringarna. I daghemmet går 35 barn, medan förskolan och de två första klasserna har 28 barn.
– Det är det sista svenska rummet på den här sidan av Sockenbacka, säger Hem och Skolas lokalföreningsordförande Janina Riihimäki.
Janina Riihimäki konstaterar att det inte finns några privata svenska daghem i Sockenbacka.
– Det handlar inte bara om att man tvingas åka buss. Men på en buss får bara två barnvagnar plats, och då kan du tvingas vänta på nästa buss.
Sockenstugans läge har varit avgörande när många av familjerna flyttat till Sockenbacka, berättar Riihimäki.
– Det är det sista svenska rummet på den här sidan av Sockenbacka, som tidigare varit väldigt svenskspråkigt.
Bägge byggnader som barnen går i är från 1920-talet. Det gula skolhuset i trä firar i år hundraårsjubileum medan daghemsbyggnaden i tegel är från 1925. Hem och Skola skulle gärna se att husen renoveras så att verksamheten kan stanna kvar.
Helsingfors stad menar att det skulle bli för dyrt att renovera tegelbyggnaden som daghemmet finns i.

"Sämre lämpad"

Orsaken till flytten är att Sockenstugans lokal behöver renoveras, och att den inte är ändamålsenlig.
"Den nuvarande lokalen är liten och sämre lämpad för småbarnspedagogikens krav. Den skulle också bli väldigt dyr att sanera och dessutom bidra till ytterligare krav för ett mindre antal platser i området vilket inte är realistiskt", skriver Niclas Grönholm i ett mejl till HBL.
Grönholm basar för den svenska sidan vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors.
Vad som händer med de ettor och tvåor som går i Hoplaxskolans hus i Sockenbacka är öppet.
Staden har tidigare motiverat bygget i Sockenbackas företagsområde med att det byggs nya bostäder där. Antalet barn i daghemsåldern väntas öka där med 160 fram till år 2035.
Fostrans- och utbildningsnämnden godkände en behovsutredning för det nya dagiset på 2 396 kvadratmeter i somras.
"En ny servicelokal som tillgodoser behovet i närområdet tryggar ett tillräckligt antal platser i småbarnspedagogiken enligt den utredning som godkändes i juni. Genom den får området som helhet trygga och hälsosamma lokaler vilket vi behöver då nya bostadsområden växer fram i de nya östra delarna av området", säger Grönholm.
Huruvida ettorna och tvåorna får gå kvar i skolbyggnaden är oklart.
Flytten från Sockenstugan går till ett nytt daghem för 224 svensk- och finsktalande barn.
"Behovet av Hoplaxskolans utrymmen i Sockenbacka är en fråga som vi kommer att återkomma till i senare beredningar".
Staden kommer att ordna ett informationsmöte om daghemmet senare i höst.
I nybygget, som förväntas kosta 11,4 miljoner euro, finns plats för 224 barn. För svenskspråkiga barn finns 63 platser, och av dem är 26 av platserna helt nya. Förutom Sockenstugan ersätter nybygget även de nuvarande finska daghemmen Kangaspelto och Ruusu.

ANDRA LÄSER