Gediget och smått provocerande om Åbo Akademis tillkomst

Nils Erik Villstrand är skolad i Åbo, därtill långvarig professor vid ÅA, men han lyckas ändå se på sitt alma mater utifrån. Kanske rentav med alltför kritiska ögon?

Man kan gott säga att hundraårsjubilaren Åbo Akademi nu blivit vederbörligen avfirad, åtminstone vad böcker beträffar. Först en vacker volym kallad ”Väggarna talar”, om Akademins byggnader, av Lars Berggren och Annette Landen (2017). Året därpå (2018) två gedigna antologier om verksamheten vid ÅA under 100 år: ”Åbo Akademi och Kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918–2018” respektive ”Åbo Akademi och Samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918–2018”.
ANDRA LÄSER