Republikens president önskade fredsbevararna god jul och berömde deras kompetens

Republikens president Sauli Niinistö betonar i sin julhälsning till finländska fredsbevarare att deras arbete är viktigt både för krisområdena och för Finland.

Enligt republikens president Sauli Niinistö främjar fredsbevaringsverksamheten säkerhet både utomlands och i Finland.
24.12.2018 15:45
Fredsbevarande och militär krishantering har hört till Försvarsmaktens uppgifter sedan 1956. Drygt 500 finländska fredsbevarare deltar i operationer i bland annat Libanon, Afghanistan, Irak, Mali och Somalia. Största delen av dem deltar i Förenta Nationernas (FN) operation Unifil i Libanon.
I sin julhälsning till de finländska fredsbevararna säger republikens president Sauli Niinistö att fredsbevararnas kompetens uppskattas i krisområdena och att fredsbevaringsverksamheten främjar säkerhet både utomlands och i Finland.
Niinistö tackar fredsbevararna för deras arbete och önskar dem en god jul.
Också försvarsmaktens kommendör Jarmo Lindberg betonar i sin julhälsning att finländska fredsbevarare är kunniga och motiverade. Lindberg tackar de finländska fredsbevararna och önskar dem en fridfull jul.

ANDRA LÄSER