Det är dags att skriva om droglagstiftningen

Med sprutrum som fixpunkt för missbrukare kan vi bättre koncentrera stödet och vården.

Då jag var på dagis brukade personalen kolla igenom sandlådan för fimpar, de varnade oss barn för att sätta dem i munnen. När man sedan gick i högstadiet och spelade diverse sporter vid närliggande idrottsplan var det inte alltför sällan vi fann sprutor eller pipor vid sidan om. Gick man på gatan skulle distansen hållas till gubben som vinglade och luktade sprit, distans till gubbarna hålls även i dag.
Lärdomen i detta är att så gott som alla helsingforsare har vuxit upp med någon sorts missbruk i miljön runtomkring. Problemen har heller inte minskat. Årligen missbrukas allt mer droger och allt flera människor avlider i sviterna av missbruk. Helsingfors stad försökte få en ändring på detta då stadsfullmäktige 2019 beslöt att staden skulle införa sprutrum. Detta förespråkas även av Institutet för hälsa och välfärd THL med argumentet att sprutrum ger ökad trygghet vid missbruk och en minskning av sjukdomar som sprids genom blod. THL argumenterar även att sprutrum kan minska på drogmissbruk i det offentliga rummet. Liknande sprutrum i andra länder har gett ett positivt resultat. Med sprutrum som fixpunkt för missbrukare kan vi bättre koncentrera stödet och vården.
Problemet ligger i lagstiftningen, den föråldrade tanken om att missbrukare skall skötas genom bestraffning är grunden till att sprutrum inte gått att få igenom i Helsingfors. Detta då innehav och bruk av droger är kriminellt, polisen kan alltså inte ge fri passage till missbrukare utan skulle tvingas bötfälla dessa. Därför är det dags att råda bot på detta problem. Det är dags att skriva om vår droglagstiftning och i stället räcka ut en hjälpande hand till de som behöver. För ett tryggt samhälle åt oss alla.

Tyko Hertzberg,

Helsingfors

ANDRA LÄSER