HS: Helsingfors bröt mot lagen under budgetarbetet

Helsingfors stad fälls i rätten för att ha hemligstämplat budgetpropositionen. Borgmästare Juhana Vartiainen ansåg att budgetarbetet försvåras när det diskuteras i offentligheten, och ville därför hemligstämpla handlingarna.

Juhana Vartiainen tog över som Helsingfors borgmästare 2021. Strax efter att han inlett sitt uppdrag ändrade han på principerna under stadens budgetarbete.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
11.04.2023 12:35
När Juhana Vartiainen (Saml) tog över som borgmästare i Helsingfors ändrade staden processerna för stadens budgetpropositioner. Det här ledde i praktiken till att budgethandlingarna först blev offentliga efter att fullmäktigegrupperingarna godkänt dem.
Helsingin Sanomat valde föra det här till rätten efter att staden vägrat dela med sig av budgetpropositionen när tidningen begärde ut handlingarna 2021. Nu skriver HS att Helsingfors förvaltningsdomstol ger tidningen rätt, det var olagligt att inte lämna ut uppgifterna.
Före Vartiainen blev borgmästare gick uppgifterna att begära ut före de politiska grupperingarna inlett de slutliga budgetförhandlingarna. Enligt HS har Vartiainen motiverat hemligstämplandet av uppgifterna med att budgetförhandlingarna försvårats när de diskuterats i offentligheten.
Enligt tidningen är det viktigt att få ut uppgifterna före de godkänts av fullmäktigegrupperingarna, eftersom det ur en demokratisk synpunkt är viktigt att redogöra för hur skattebetalarnas pengar planeras användas.
Förvaltningsdomstolens dom påverkar inte budgeten för år 2022 längre, men rätten ser domen som viktig när staden förbereder budgetarbetet för nästa år.
I praktiken är det stadens kanslichef som hemligstämplat budgetpropositionen. Kanslichefen jobbar under borgmästaren.
Domen kan ännu överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

ANDRA LÄSER