Chockhöjning efter vårdreformen: Hemvården kan bli nästan dubbelt så dyr i Grankulla och Esbo

Avgifterna i välfärdsområdena ska harmoniseras. Det är dåliga nyheter för en del Grankulla-, Esbo- och Kyrkslättbor. 

– Det är skäl att diskutera vad vi kan göra för att höjningen inte ska bli så drastisk, säger Henrik Wickström (SFP). 

Hemvården ska bli dyrare i tre kommuner i västra Nyland, är förslaget från beredningen.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
28.10.2022 05:01
På måndag möts styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde. En av punkterna på agendan är avgifterna för vården.
Tidigare har varje kommun beslutat skilt för sig om avgifterna. Från årsskiftet tar välfärdsområdet över ansvaret för vården. Det betyder att vårdavgifterna ska harmoniseras. De ska vara lika stora oberoende var i välfärdsområdet man bor.
Vissa kommuner har nu avgifter som ligger på den maxtaxa som lagen tillåter. Andra kommuner har i vissa fall valt lägre avgifter.
Beredningens förslag har stora konsekvenser för invånarna i de kommuner som nu har de lägsta avgifterna. 
Det gäller framför allt avgiften för regelbunden hemvård. 
– Det är mycket att fundera på innan vi kan godkänna det här förslaget. Det handlar inte om höginkomsttagare som drabbas. Det är skäl att ännu se över höjningen, säger Henrik Wickström (SFP), som sitter i styrelsen. 
Avgiften för hemvården påverkas av klientens inkomster och antalet timmar hemvård man får per månad. Den är inte densamma för alla. 
För en Grankullabo i ett enpersonshushåll med en bruttoinkomst på 2000 euro stiger avgiften från 140 euro till 365 euro, för 20 timmar hemhjälp per månad. I Esbo och Kyrkslätt blir motsvarande höjning från 196 euro till 365 euro.
I de övriga kommunerna är avgiften för hemvården redan på den nivå som föreslås för hela välfärdsområdet.
Välfärdsområdet i Västra Nyland räknar med ett underskott på nästan 100 miljoner euro i sin verksamhet, och därför är trycket stort att höja avgifterna till den tillåtna maximinivån.

ANDRA LÄSER