Här är höstens studenter i Svenskfinland!

HBL publicerar namnen på alla nya studenter i Svenskfinland i den takt vi får listorna från skolorna.

4 300 personer har avlagt studentexamen i höst. Det är 100 fler än för ett år sedan.
Nyheter HBLnyheter.hbl@ksfmedia.fi
10.11.2022 12:26 UPPDATERAD 11.11.2022 10:57
Sammanlagt 44 600 examinander anmälde sig till höstens studentexamen. I siffran ingår både examinander som har sin examen på hälft samt examinander, som tar om prov eller kompletterar sin examen. 
Av dem har runt 4 300 personer avlagt studentexamen. Det är 100 fler än för ett år sedan.
Hösten 2022 hade det bästa examensbetyget 69 poäng (6 laudatur, 4 eximia cum laude approbatur och 1 lubenter approbatur). 

ANDRA LÄSER