Slutar människan exploatera miljöer minskar risken för pandemier – ny rapport visar hur naturskydd förebygger farliga epidemier

Covid-19 är bara försmak på vad mänskligheten har framför sig om vi inte slutar utarma naturen. Det säger en färsk rapport som granskar kopplingen mellan miljöförstörelse och pandemirisk.

När man skövlar regnskog för betesmarker för köttproduktion, som i Brasilien, driver man på klimatförändringen och utarmar naturens mångfald på samma gång. Samtidigt ökar risken för pandemier, visar en färsk rapport.
29.10.2020 18:58
I framtiden kommer pandemierna oftare, de sprids snabbare, de skadar ekonomin mer och de skördar fler människoliv än covid-19. Så riskerar det gå om inte mänskligheten hanterar infektionssjukdomar på ett alldeles annat sätt än hittills, säger en färsk rapport som fokuserar på biologisk mångfald och pandemier.
– Det här är ändå ingen domedagsrapport som hotar med världens ände. Tvärtom finns det skäl till optimism eftersom vi känner till lösningarna, säger Peter Daszak.
Han leder Eco Health Alliance och den arbetsgrupp av experter på biologisk mångfald och zoonotiska pandemier som skrivit rapporten för FN:s miljöpanel (IPBES). Rapportens slutsats är att det är fullt möjligt att undvika en era av pandemier, men att det kräver att vi går från att reagera på dem till att proaktivt förebygga risken för dem.

Naturskydd kan förebygga

Rapporten konstaterar att covid-19 är den sjätte globala pandemin sedan Spanska sjukan för hundra år sedan, och trots att den, likt sina föregångare, härstammar från ett djurburet virus är det människans verksamhet som fått den att spridas.
– Det finns inget djupt mysterium kring uppkomsten av covid-19. och inte heller beträffande någon annan modern pandemi, säger Daszak på en presskonferens när rapporten släpps.
Forskarna uppskattar att däggdjur och fåglar bär på omkring 1,7 miljoner virus som människan inte än upptäckt. Upp till hälften av dem kan ha en förmåga att göra människor sjuka.
– Det som driver klimatförändringarna och utarmningen av naturens mångfald driver också risken för pandemier. Vi förändrar naturmiljöer, expanderar och intensifierar jordbruk, ohållbar handel, produktion och konsumtion. Det rubbar naturen och ökar kontakterna mellan vilda djur, boskap, smittsamma organismer och människor. Den vägen leder till pandemier, säger Daszak.
Den illegala handeln med vilda djur är problematisk också för att den ökar risken för pandemier. Orangutangen på bilden ska frigivas regnskogen där hon hör hemma efter att ha blivit tillfångatagen.
Risken för pandemier, säger rapporten, kan minskas ansenligt på samma sätt som man minskar risken för att utarma naturen och ekosystemen. Mer naturskydd, mindre handel med vilda djur och mindre exploatering av miljöer med stor biologisk mångfald minskar på kontakten mellan människor, boskap och vilda djur, och därmed pandemirisken.
– Vi har en allt bättre förmåga att förebygga pandemier, men så som vi nu tacklar dem förbiser vi den förmågan. Vi kör fast när vi försöker stoppa och kontrollera virusspridningen med vaccin när en epidemi blossat upp, Vi kan undkomma pandemiernas era, men då måste vi fokusera mycket mer på att förebygga dem, säger Daszak.
Finlands miljöminister Krista Mikkonen (Gröna) säger i ett uttalande att lösningarna för att förebygga epidemier i hög grad är desamma som för att hejda klimat- och biodiversitetskriserna.
"Framför allt måste vi få ett slut på överkonsumtionen", säger hon.
Det är fortfarande oklart hur mycket covid-19, inklusive restriktionerna, kommer att kosta världen bara i pengar, men beloppet är astronomiskt. En försiktig beräkning från expertgruppen antyder att notan för att förebygga fler pandemier på sin höjd skulle bli 1 procent av det belopp på 1 biljon dollar som pandemibekämpning väntas kosta varje år i framtiden.
– Omvänt är det hundra gånger dyrare att inte förebygga pandemier genom att satsa på åtgärder som hejdar klimatförändringen och skyddar naturens mångfald, säger Peter Daszak.

ANDRA LÄSER