Insändare: Unis mål hitta bra balans mellan när- och distansstudier

05.10.2022 16:16
I sin insändare (HBL 29.9) berättar Hilda Jungar om de påfrestningar som studenterna upplevt under coronapandemin. Vi förstår hennes oro och frustration. Restriktionerna som syftat till minskad smittspridning i samhället har haft en betydande inverkan på studenternas vardag: den sociala distanseringen och distansundervisningen gjorde det svårt för studenterna att skapa en studiegemenskap och delta i studielivet, och många har de senaste åren upplevt ensamhet, oro, tristess och lägre studiemotivation.
Universiteten har utvecklat och avvecklat restriktionerna enligt hälsomyndighetens instruktioner. Nu när alla restriktioner hävts har det varit en stor glädje att kunna återvända till campus och mötas igen! Vid alla utbildningsprogram ordnas den största delen av undervisningen nu på campus. För att stödja studenternas välbefinnande har universitetet startat ett utvecklingsprojekt för att stödja gruppbildning och social gemenskap bland studenterna genom evenemang och verksamhet i smågrupper. Verksamhet ordnas bland annat i samarbete med Studenternas hälsovårdsstiftelse och Nyyti rf.
Alla studentutrymmen vid universitetet och universitetsbiblioteken är öppna och universitetet har utökat antalet utrymmen för självstudier och informella grupparbeten för att svara på det större behovet av samvaro på campus. Även studentkåren, ämnesföreningarna och nationerna ordnar igen evenemang på alla campus.
Samtidigt har vi också en stor skara studenter som uppskattar möjligheten till distansstudier och den flexibilitet de medför. Vårt mål är därför att hitta en bra balans mellan när- och distansstudier.
Under det tredje studieåret läser klasslärarstudenterna en stor del valfria kurser. Till de studenter som önskar uppleva mer närstudier rekommenderar vi att vara i kontakt med utbildningsprogrammets studieplanerare och be om råd hur man kan få in mer närstudier i sitt schema.
Vi önskar Jungar och alla andra studenter ett givande och roligt studieår!
Kai Nordlund, prorektor med ansvar för undervisningsfrågor
Anu Laine, prodekan vid pedagogiska fakulteten
Anna Slotte, äldre universitetslektor vid klasslärarutbildningen

ANDRA LÄSER