Rätten till subjektiv dagvård hotad i Esbo

I Esbo är ekonomin så ansträngd att det nästa år är aktuellt med ett omfattande sparpaket. Det kan innebära att rätten till subjektiv heldagvård slopas.

Hett ämne. Rätten till subjektiv heldagvård diskuteras i Esbo igen.
Niclas Lönnqvist
26.09.2016 00:00 UPPDATERAD 26.09.2016 16:19
Dessutom blir dagvårdsgrupperna större, antalet lärare i skolor minskar, timresursen i grundskolan skärs ner med 5 procent och gymnasierna med 7 procent. Eftermiddagsverksamheten skärs också ner. På torsdag behandlar nämnden svenska rum i Esbo det stora sparpaketet. Alla förslag till sparåtgärder genomförs inte utan ställs mot varandra. Till exempel ställs besparingar i dagvård mot hemvårdsstödets Esbo-tillägg.
– Det är klart servicenivån på svenska påverkas. Mindre timresurs betyder att antalet lärare blir färre och undervisningsgrupperna blir större. Också inom dagvården kan vi räkna med större grupper. Subjektiva rätten till heldagvård är aktuell igen, säger Bo Lönnqvist (SFP), som är medlem i nämnden svenska rum.
Subjektiva rätten till heldagvård är ett hett ämne i Esbo och som sent som i vintras röstade fullmäktige i frågan. Då beslöt man med knapp majoritet att behålla rätten till subjektiv heldagvård. I Esbo har man varit orolig för en del svenskspråkiga skolors framtid. Enligt Lönnqvist är det inte aktuellt med att lägga ner skolor.
- Du sparar inget på att lägga ner skolor med tanke på nästa års budget. Gör vi besparingar så ska vi göra det så att servicenivån inte äventyras. Jag tänker främst på de tvåspråkiga som är i behov av starka svenskspråkiga skolor och daghem, annars tar majoritetsspråket över, säger Lönnqvist.

ANDRA LÄSER