Handelsbanken skruvar upp prognosen för 2018

I år väntar Handelsbanken en ekonomisk tillväxt i Finland på 2,3 procent. Nästa år planar tillväxten ut till 1,4 procent.

Tillväxten bygger på ökad utrikeshandel.

I oktober trodde Handelsbanken att tillväxten 2018 skulle bli 2 procent, men nu uppdateras prognosen till 2,3 procent. Tillväxten grundar sig på ökad inhemsk efterfrågan och ökad utrikeshandel men betydelsen av inhemsk konsumtion och särskilt investeringar är proportionellt sett större än i fjol. Exporten ökar, men på grund av den tilltagande importen kommer utrikeshandeln i sin helhet att generera avsevärt mindre ekonomisk tillväxt 2018–19 jämfört med 2017, skriver banken i ett pressmeddelande.

– Efter den starka tillväxten i både byggnadsinvesteringarna och investeringarna i maskiner och anläggningar i slutet av 2017 verkar den ekonomiska tillväxten tack vare det starka förtroendet nu ha kommit in i en fas av självdriven tillväxt, motiverar Handelsbankens chefsekonom Tiina Helenius prognosjusteringen.

Före utgången av 2019 sjunker arbetslöshetsgraden till 7,8 procent, enligt banken som räknar med att den ekonomiska tillväxten kommer att avta i Finland 2019 i takt med den globala ekonomin.

Handelsbanken tror att skattereformen i USA stärker dollarn en aning mot euron i början av 2018.

ANDRA LÄSER