Myndigheterna satsar på fiskeriövervakning på Finska viken

Myndigheterna kommer att genomföra extra fiskeriövervakning under våren. Den som drar upp en hotad art kan bli ersättningsskyldig.

Myndigheterna är speciellt intresserade av havsöring och sik, att fångsten uppfyller måtten, fångstredskapen och att alla tillstånd är i sin ordning.
SPT
22.04.2019 06:53 UPPDATERAD 23.04.2019 08:21
Finska vikens kustbevakning, NTM-centralen och Forststyrelsen ökar fiskeriövervakningen på Finska viken. Satsningen innebär extra övervakning på våren och hösten.
Dessutom kommer myndigheterna att prioritera fisket i samband med den dagliga patrulleringen.
Myndigheterna är speciellt intresserade av havsöring och sik, att fångsten uppfyller måtten, fångstredskapen och att alla tillstånd är i sin ordning.
Myndigheterna satsar också på att övervaka båttrafiken och fåglarnas häckningsplatser. På vissa skär råder landstigningsförbud under häckningen.

Skadestånd för hotade arter

Från och med den 1 maj kan man bli tvungen att betala skadestånd till staten om man drar upp vissa hotade fiskarter.
Skadeståndet gäller lax, saimenlax, ål, nejonöga, öring, harr, röding, flodkräfta och sik i åar och bäckar som rinner ut i havet.
Skadeståndets storlek beror på arten och ligger mellan några tiolappar och tusentals euro.

ANDRA LÄSER