Tron på siffrorna är det moderna samhällets enda statsreligion

Vad man beslutar att räkna, och hur man beslutar göra det, bestämmer automatiskt också vad man inte räknar.

I dagTomas Hanell
07.10.2019 06:05 UPPDATERAD 07.10.2019 06:38
Har du någonsin funderat på hur mycket vår värld är beroende av siffror? Vårt moderna samhälle är besatt av numeriska data av olika slag: statistik, indikatorer, jämförelsetal, mätinstrument, tabeller, grafer och så vidare. Uttrycket ”om du inte kan mäta det (med siffror) kan du inte styra det” beskriver väl denna numeriska fetischism. Man kan nästan tala om en kvantifieringsreligion.

ANDRA LÄSER