SLS publicerar närmare 400 av Göran Schildts fotografier på webben

Största delen av fotografierna är tagna under Göran Schildts resor med Daphne på 1940–1960-talen.

Christine Schildt fotograferad på ön Skopelos 1963.
Med båten Daphne seglade Schildt (1917–2009) bland annat i Medelhavet, längs Nilen och uppför floden Seine. Resorna finns skildrade i ett flertal omtyckta böcker, bland annat storsäljaren Önskeresan (1949), som beskriver Daphnes första seglats mot Medelhavet och Italien.
På fotona ses soliga vyer från Medelhavet men också flera av Schildts kända vänner som Alvar Aalto, Georg Henrik von Wright, Maire Gullichsen, Benedict Zilliacus och Vivica Bandler som i tur och ordning gästade Daphne.
– Göran Schildt var en skicklig fotograf som i sina bilder på ett fint sätt fångat Medelhavsvärlden, livet ombord och sina resekompanjoner. Han var något av en tidig resebloggare som lyckades göra resandet till sitt yrke. Schildts berättelser och bilder andas äventyr och glädje, uppger arkivarie Sanna Jylhä i SLS pressmeddelande.
Alla fotografier publiceras på sls.finna.fi och får fritt användas så länge upphovsman och källa anges.
ANDRA LÄSER