Finländarnas inställning till cannabis har blivit mjukare

Finländarnas inställning till att använda cannabis har mjukats upp samtidigt som sporadisk användning av cannabis har blivit vanligare.

17.02.2017 10:51 UPPDATERAD 17.02.2017 18:10
Antalet finländare som har provat på cannabis och de som använder cannabis varje vecka har fördubblats på tio år. Samtidigt anser allt fler att cannabisanvändning inte borde vara straffbart.
Uppgifterna framkommer i en undersökning som tidskriften Yhteiskuntapolitiikka publicerade på fredagen. Den bygger på en narkotikaenkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjorde 2014.
Cirka 40 procent av de som svarade på THL:s enkät ansåg att cannabisanvändning inte borde vara straffbart. En majoritet av respondenterna ansåg att det borde vara tillåtet att skaffa sig cannabis för medicinskt bruk.
Resultatet innebär att också många finländare som själva aldrig har provat på cannabis tycker att användning inte ska vara straffbar och är positivt inställda till läkemedelscannabis.
Men fortfarande är en rätt liten del av befolkningen, cirka 15 procent, för en total legalisering av cannabis. Det är dock fem procentenheter fler än 2010.
Bland dem som själv använder cannabis var inställningen till nöjesbruk av cannabis betydligt liberalare. Cirka 70 procent av dem var för en full legalisering och 80 procent var för en dekriminalisering, det vill säga att det inte längre ska vara straffbart att använda eller inneha cannabis för eget bruk. Också bland dem som bara någon gång har använt cannabis stödde 36–46 procent båda alternativen.
Totalt utgör de grupper som använder eller har provat på cannabis nästan en femtedel av medborgarna i Finland.

Unga män i majoritet

Narkotikaenkäten visade att antalet finländare som har provat på cannabis eller använder cannabis varje vecka har fördubblats från 2004 till 2014. 2014 fanns det 35 000 som använde cannabis varje vecka och 240 000 som använde minst en gång om året.
Antalet finländare som använder cannabis dagligen är oförändrat, cirka 5 000–6 000.
Cannabis är den narkotika som finländarna använder mest. Den används eller testas oberoende av kön, skolbakgrund och ålder. Enkäten visar att den kanske "mest typiska" användaren är en rätt unga man som bor i en stad och som sporadiskt röker hemodlad cannabis som han har fått av kompisar.
Narkotikanekäten 2014 gjordes bland 7 000 finländare i åldrarna 15–69 år. 3 485 svarade. Av dem hade 226 använt cannabis under det senaste året.

ANDRA LÄSER