Salongsfähig vit makt

Jag håller med om att politisk korrekthet i form av personangrepp kan vara problematiskt, men förstår varför folk ser tecken på högerextremism i Nicolas von Kraemers texter.

23.08.2020 19:30 UPPDATERAD 23.08.2020 21:12
Med en fyndig rubrik "Varför ras(ifi)era debattkulturen?" (HBL 21.7) frågar HBL-kolumnisten Nicolas von Kraemer varför vi låter politisk korrekthet kväva debattkulturen. von Kraemer ställer frågan eftersom han upplever att han själv obefogat anklagats för högerextremism. Han bad att det innehåll i kolumnen som skulle placera honom under ifrågavarande rubrik skulle pekas ut. Jag håller med om att politisk korrekthet i form av personangrepp kan vara problematiskt, men förstår varför folk ser tecken på högerextremism i von Kraemers texter.

ANDRA LÄSER