Motverka marginalisering

Dåliga erfarenheter i barn- och ungdomen är betydelsefulla faktorer då en människa marginaliseras.

Majoriteten av våra barn och unga mår bättre än förut, men vi har också en betydande grupp barn och unga som mår allt sämre. Dåliga erfarenheter i barn- och ungdomen är betydelsefulla faktorer då en människa marginaliseras.
Det är allmänt känt att marginaliseringen orsakar mänskligt lidande och ökar kostnaderna för samhället. Trots att det är krävande att förebygga marginalisering är det betydligt billigare att arbeta förebyggande i stället för att försöka åtgärda problemen då de redan är stora.
SFP i Helsingfors vill lösa problemen genom mångsidiga åtgärder. Inom skolan och småbarnspedagogiken bör det finnas tillräckligt många vuxna för att personalen ska ha tid för varje barn. För att kunna integrera elever med inlärningssvårigheter, behövs till exempel skolgångsbiträden. Barn och unga spenderar en stor del av sin dag i skolan och därför är skolans roll som förebyggande aktör ytterst viktig.
En del unga har bristande rutiner, vardagskunskaper och självkännedom. Bland annat programmet Skolan i rörelse är ett exempel på bra förebyggande insatser som påverkar ungas fysiska hälsa på ett positivt sätt. Skolan kunde därtill införa undervisning i livskunskap och positiv pedagogik för att stärka den psykiska hälsan.
Både de som har inlärningssvårigheter och de som behöver extra utmaningar bör få uppmärksamhet. På den här punkten ligger Finland efter i jämförelse med övriga länder i Norden.
Mera resurser till elevvården möjliggör tidigt ingripande och minskar behovet av specialistvård i ett senare skede. En skolpsykolog också på högre klasser skulle innebära att kognitiva utredningar kan tas itu med utan dröjsmål.
Finland skall även i framtiden konkurrera med en högklassig utbildning och ett kunnigt folk. Mängden arbete för personer med låg utbildning blir allt mindre, vilket i sin tur ökar risken för marginalisering bland unga som har svårigheter i skolan. Vi behöver välmående unga vuxna som har förutsättningar att klara sig i livet och på arbetsmarknaden."

Runa Ismark

Joakim Horsma

medlemmar, Helsingfors SFP kretsstyrelse

ANDRA LÄSER