Konkurrenskraften inget nollsummespel

När ett land lyckas förbättra sin konkurrenskraft betyder det inte automatiskt att det sker på andra länders bekostnad.

I dagJuho Romakkaniemi
14.02.2020 05:56
Den nordiska välfärdsmodellen kombinerar – i Anders Chydenius anda – en ekonomi som bygger på konkurrens och effektivitet och ett samhälle som ger medborgarna en hög grad av frihet. Båda elementen är nödvändiga för att sporra individer och företag att skapa ett mervärde som gör det möjligt att upprätthålla ett omfattande socialt skyddsnät.

ANDRA LÄSER