Se upp för vältande fyrverkeritårtor – kan orsaka bränder och brännskador

Fyrverkeritårtor är finländarnas favoriter, de säljer bättre än raketer vid årsskiftet. Vid kraftig vind gäller det att se upp extra noga så de inte välter.

Små och lätta fyrverkeritårtor välter lätt om de inte stöds bra.
SPT
31.12.2018 20:01 UPPDATERAD 03.01.2019 16:57
Små och lätta tårtor välter lätt om de inte stöds bra. En tårta som välter kan orsaka allvarliga skador, till exempel bränder eller brännskador, skriver Säkerhets- och kemikalieverket Tukes i ett pressmeddelande.
Under två nyår har Tukes fått närmare sextio anmälningar om fyrverkeritårtor som fungerat felaktigt.
I fyra fall hade tårtan exploderat och i drygt femtio fall hade tårtan svajat eller vält. Tukes påpekar att bara en bråkdel av fallen anmäls, så det kan handla om betydligt fler.
Tukes påminner om att fyrverkeripjäser är sprängladdningar och att det krävs stor försiktighet när de hanteras. I år lönar det sig att vara extra försiktig eftersom kraftiga vindar utlovats.

Så här handskas du säkert med fyrverkeripjäser:

Läs bruksanvisningen i god tid i förväg och följ anvisningarna.
Vad gäller tårtor är det viktigt att stödja dem ordentligt. Det kan man göra med hjälp av snö, stenar eller sand.
Det är också viktigt att kolla i vilken riktning fyrverkerierna flyger, så att åskådare inte skadas.
När man tänder fyrverkeripjäsen ska man aldrig luta sig över den.
När stubintråden väl är tänd ska man avlägsna sig snabbt.
Skyddsglasögon är obligatoriska och rekommenderas också för åskådare.

ANDRA LÄSER