Patientsäkerhet eller rätt till strejk utan skyddsarbete? Vänstern kräver ändringar, SFP försvarar lagen

Lagförslaget som ska skydda patientsäkerheten under vårdarstrejken har lett till en ny tvist i regeringen. Vänstern kräver ändringar för att gå med på förslaget ”annars måste vi rösta emot”, säger riksdagsgruppens ordförande Jussi Saramo till HBL. 

Riksdagsgruppens ordförande Jussi Saramo och ordförande Li Andersson har meddelat att riksdagen kräver ändringar i det kommande lagförslaget. 
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
13.09.2022 18:02 UPPDATERAD 13.09.2022 18:04
Frågan om patientsäkerheten är politiskt sett känslig eftersom den i praktiken skulle tvinga en betydande del av de sjukskötarna på jobb, som nu planerar att strejka. Till skillnad från tidigare strejker har vårdarnas fackförbund meddelat att inget skyddsarbete kommer att utföras. Det här har fått omsorgsminister Aki Lindén (SDP) att arbeta fram ett lagförslag i snabb takt, för att se till att tillräckligt många sjukskötare är på jobb under strejkerna, för att patienternas liv och hälsa inte ska vara i fara. 
Situationen har uppstått efter att sjukskötarnas fackförbund Tehy och närvårdarnas fackförbund Super har varslat om flera strejker där det inte ingår skyddsarbete. Strejkvarslet gäller intensivvården vid Egentliga Tavastlands centralsjukhus, Åbo universitets centralsjukhus och Uleåborgs universitets centralsjukhus. I Åbo planeras en fyra dygn lång strejk med start nästa veckas tisdag, medan de andra strejkerna planeras vara ett dygn. Också flera enheter inom hemvården i Helsingfors och Uleåborg skulle drabbas. 
Statsrådet behandlar förslaget på tisdag kväll och riksdagen är beredd att behandla det den här veckan. Vänstern har haft svårast att godkänna förslaget eftersom det skulle begränsa arbetstagarnas möjligheter att strejka. 
Riksdagsguppens ordförande Jussi Saramo säger till HBL att lagförslaget fortfarande är skrivet så, att Vänsterns riksdagsgrupp inte kan godkänna det. 
– Om det inte ändras så måste vi rösta mot det. Men man måste vara optimistisk, så jag tror nog att det kommer att ändras. 
Saramo går inte in på vilken eller vilka punkter i förslaget som fortfarande är problematiska för riksdagsgruppen. Han säger att gruppen redan har varit i tät kontakt med ministrarna, som har fått in ändringar i jämförelse med det ursprungliga förslaget. 
– Vi vill se till att man försäkrar att det finns skyddsarbete men man får inte gå ett dugg längre, så att alla kan uppleva det som rättvist, säger Saramo. Innehållet i förslaget blir offentligt efter att det har getts till riksdagen. 
Partiordförande, undervisningsminister Li Andersson har meddelat att partiets egna ministrar röstar för förslaget i Statsrådet. Social-och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen öppnar upp vänsterministrarnas linje på Twitter. 
”Patienter får inte dö på grund av en strejk. Det är regeringens skyldighet att skydda liv i en situation, då liv och hälsa är i fara och man inte utför skyddsarbete”, skriver Sarkkinen. 
Sarkkinen skriver att det fortfarande krävs arbete med förslaget, men att regeringen var tvungen att ge det till riksdagen nu, på grund av tidspressen. 
”Vänsterns riksdagsgrupp har inte godkänt innehållet som sådant och kommer att söka ändringar i riksdagen. Det har jag berättat tydligt till den föredragande ministern och det har vi också fört fram under behandlingen.”
Tvisten mellan regeringspartierna ledde på tisdagen till att statsminister Sanna Marin gav ett uttalande om att alla bör rösta för lagförslaget i riksdagen, med hälsning till Vänsterns riksdagsgrupp. Situationen är väldigt utmanande, konstaterar också Sofia Virta som sitter i Social- och hälosvårdsutskottet för De Gröna. 
– Jag önskar att alla partier och parter strävar efter att hitta en lösning som skyddar strejkrätten men garanterar att människoliv inte är i fara, eller till och med går förlorade, till följd av strejkerna. Det står helt klart att det är ett stort misslyckade från samhällets sida att man inte har hittat lösningar på vårdarkrisen. Patientsäkerheten är på vissa håll i fara också utan strejker, säger Virta. 
Också Veronica Rehn-Kivi (SFP) ser problemen, men försvarar patientsäkerhetslagen. 
– Vi måste kunna skydda människoliv i intensivvården. Att man gör så här, att man inte har något skyddsarbete under strejken – det har man inte gjort förr. I gruppen har vi diskuterat det, att vi inte vill vara med om en situation där patienter skulle dö. 

Anser du att vissa delar, som hemvården, inte behöver omfattas av lagförslaget? 

– Det är svårt att säga. Rent allmänt tänker jag att det kanske är onödigt att hemvården omfattas av en sådan lag. Men i den ingår också att ge mediciner som är livsviktiga.
Rehn-Kivi vill inte kommentera desto mer, eftersom hon inte har sett lagförslaget. Innehållet i patientsäkerhetslagen blir offentligt efter att den har getts till riksdagen.

ANDRA LÄSER