Polisen slog till mot United Brotherhood – jätteoperationen började redan för över ett år sedan

Förra veckans polistillslag är kulmen på en stor myndighetsoperation som pågått i över ett år. Under tillslagen greps 18 personer med koppling till den kriminella gruppen United Brotherhood. Nu vill Polisstyrelsen förbjuda gruppen.

Polisen informerar om jätteoperationen.
Förra veckan informerade polisen knapphändigt om husrannsakningar och gripanden i bland annat Borgå och Tusby. Senare informerade polisen om att det handlade om narkotikarelaterad brottslighet.
På måndagen lättade polisen slutligen på förlåten med besked: Förra veckans gripanden var kulmen på en stor myndighetsoperation som pågått redan i 15 månader. Polisen har i samarbete med andra myndigheter spanat på personer med kopplingar till det kriminella gänget United Brotherhood, UB, och dess underavdelning Bad Union. Också bland annat Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten har deltagit i operationen.
– Under maj-juni i fjol pågick 170 polisutredningar med koppling till de här grupperingarna. Det handlar om grova brott – grovt narkotikabrott, grovt skjutvapenbrott, grova våldsbrott, förklarade kriminalinspektör Ari Lahtela vid Centralkriminalpolisen en del av bakgrunden till storoperationen då polisen ordnade en presskonferens under måndagen.
Om operationens tyngd och bredd vittnade inte minst den breda uppslutningen, då en lång rad myndigheter och polisinrättningar gav sitt perspektiv på läget.
– Vi stötte upprepade gånger på vapen, och det handlar inte bara om att de kan användas mellan de kriminella utan också mot myndigheterna. Det var också en orsak till beslutet att inleda den här operationen, säger Lahtela.
Enligt Lahtela har de nämnda grupperna också för mycket information om myndigheternas verksamhet och metoder. Information ska ha läckt ut från polisen i riktning United Brotherhood, och läckan ha kopplingar till fallet Jari Aarnio.
– Vapnen är en betydande säkerhetsrisk i arbetet för polisen, säger Lahtela.

Internationell operation

Under en dryg vecka har olika polisoperationer genomförts i Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Joensuu, Vanda, Borgå, Tusby och Helsingfors. Polisen har beslagtagit såväl narkotika som stora mängder skjutvapen. Hela 18 personer har gripits, varav en del hör till ledarna för United Brotherhood. Sammanlagt sitter nu 21 personer häktade som ett resultat av operationerna.
Så sent som i våras gick polisen ut och varnade för att den organiserade brottsligheten växer och blir allt grövre.
Under den 15 månader långa operationen har polisen omhändertagit vinning från brott på uppskattningsvis 2,6 miljoner euro. Sammanlagt 160 vapen och 55 kilogram narkotika har beslagtagits, och i februari hittade Polisinrättningen i Tavastland och Tullen dessutom 150 000 ecstasytabletter i en privat bostad i Lahtis.
Operationen har också sträckt sig utanför landets gränser. Europeiska polisbyrån Europol och myndigheter i Spanien, Estland, Litauen, Nederländerna och Colombia har deltagit i samarbetet. Nyckelpersonerna har också rört sig utanför landet, och flera personer har ledande roller i företagsverksamhet som polisen misstänker har koppling till ekonomisk brottslighet.

Fängelserazzia

Under måndagsförmiddagen gjorde polisen i samarbete med Brottspåföljdsmyndigheten, Rise, en specialgranskning i fängelserna i Riihimäki, Sukeva och Åbo där nästan hundra celler genomsöktes. Myndigheterna hittade narkotika och skriftligt material som misstänks hänföra sig till droghandel.
Sammanlagt sitter närmare hundra medlemmar av United Brotherhood i fängelse för tillfället, och också där utövar de en betydande makt.
– Det finns 80–90 fångar som hör till United Brotherhood, och våldet har ökat särskilt i de fängelser där många UB-medlemmar sitter. De begränsar de andra fångarnas rättigheter genom hot, våld, utpressning, påhittade skulder och löften, som i allt högre grad kan innebära hot också utanför fängelset, säger specialsakkunnige Sami Peltovuoma från Brottspåföljdsmyndigheten.
Genom att utnyttja medfångar och i vissa fall deras anhöriga kan de driva narkotikahandel också från fängelset och smuggla in droger. Också personalen råkar i allt högre grad ut för attacker, på senaste tid också utanför fängelsets murar.
– Jag kan inte kommentera i detalj, men min uppfattning är att det är UB- medlemmar som står bakom attackerna i fängelserna och att de agiterat för våld mot personalen i bredare bemärkelse. Det handlar om att försöka påverka personalen för att nå någon fördel men det kommer inte att lyckas, säger Peltovuoma.

Gängförbud prövas

Polisstyrelsen och riksåklagaren har startat en process för att upplösa United Brotherhood, och det gäller också undergruppen Bad Union. Enligt riksåklagaren Leena Metsäpelto stöder man sig på föreningslagen, även om gänget inte är någon registrerad förening.
– Nyttan med ett förbud mot gänget är en signal om vad man får och inte får göra. Vi får se hur föreningslagen kan tillämpas. Det finns anledning att pröva vilken betydelse ett förbud skulle ha, säger Lahtela.
Enligt Lahtela finns det fortfarande några tiotal UB-medlemmar på fri fot.
– Målet är att begränsa United Brotherhoods verksamhet, men vi får se vad effekten blir. Det har funnits grupper som lagt av och slutat bära västar. Nu är ett stort antal av gruppens medlemmar gripna och vi får se hur det går.
Läs också:
Polisen slår larm: Kraftig ökning av kriminella gäng i Finland
De kriminella gängen växer kraftigt – Polisstyrelsen överväger förbud

ANDRA LÄSER