Ministerier sågar ”entimmestågets” lönsamhet

Ny rapport sågar ”entimmeståget” brutalt. Ekonomin är oklar, projektet är inte lönsamt, miljökonsekvenserna är för stora och nyttan förblir minimal om den ens infinner sig. Rapporten säger inte om projektet blir av, men stärker flera tidigare rapporter om den planerade banan.

En färsk rapport från två ministerier visar att en ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors är långt ifrån lönsam. Dessutom är klimatkonsekvenserna ödesdigra.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
24.01.2023 15:31 UPPDATERAD 24.01.2023 15:45
En färsk myndighetsrapport är dyster läsning för dem som hoppas att den nya järnvägen mellan Åbo och Helsingfors blir av. Det så kallade ”entimmeståget”, som i verkligheten skulle ta långt över en timme, får inte goda betyg.
Det visar sig nämligen att samhällsnyttofaktorn för den nya sträckan mellan Helsingfors och Åbo är låg. För att en investering ska ses som nyttig går man igenom ett större antal faktorer, och efter att man gått igenom informationen kommer man fram till en siffra. Är den här siffran över 1 betyder det att projektets samhällsnyttofaktor är god.
Den här siffran är 0,44 för det så kallade ”entimmeståget”. Det bör sägas att siffrorna för de övriga projekten också är låga, de facto betydligt lägre än för en eventuell ny järnväg mellan Helsingfors och Åbo, men rapporten talar sitt klara språk:
”Baserat på projektens samhällsnyttofaktor är de samhällsekonomiskt inte lönsamma.”

Tre banprojekt i fokus

Finansministeriet och kommunikationsministeriet har tillsammans utrett förutsättningarna för finansieringen av tre stora banprojekt i Finland.
De utredda sträckorna är Helsingfors–Åbo (”Entimmeståget”), Helsingfors–Tammerfors (Finlandsbanan) samt Helsingfors–Borgå–Kouvola (Östbanan).
Rapporten baserar sig på 8 olika utredningar, med sammanlagt över 700 sidor material.
Syftet med utredningen var inte att ta ställning till genomförandet av projekten.

Inte lönsamma

Projektdirektören Riku Jylhänkangas på Finansministeriet öppnar upp hur man gjort rapporten.
– Vi har först räknat enligt en investeringstid på 10 eller 15 år per banprojekt, och att de sedan skulle användas i 50 år. Efter den här tidsperioden betalar inte ett enda av de här banavsnitten sig själva tillbaka, säger Jylhänkangas.
De direkta ekonomiska fördelarna med projekten räcker inte för att väga upp kostnaderna.
Ministeriernas rapport
Han säger att rapporten inte strävar efter att ta ställning till projekten, trots att de betygsatts enligt samhällsnyttofaktor.
– Projekten har förstås olika kostnader, men det är också stora skillnader mellan projekten.
Och för det så kallade ”entimmeståget” är rapporten inte nådig. Rapporten kommer nog fram till att områdena där invånare kan arbeta breddas, men att det här inte har någon märkbar ekonomisk effekt. Det här eftersom en halvtimme snabbare tågförbindelse jämfört med den nuvarande inte skapar nya jobb.
Rapporten lyfter också fram att fastighetsvärdena huvudsakligen skulle öka i Esbo, Vichtis samt Lojo nära kommande stationer.

Stor klimatpåverkan

Däremot konstaterar man att klimatkonsekvenserna för de nya banorna skulle vara ödesdigra. Med nuvarande arbetsmetoder skulle det ta upp till 140 år innan trafikens minskade utsläpp skulle kompensera för bygget av banorna.
För bolaget bakom en eventuell ny järnväg mellan Helsingfors och Åbo är det här ödesdigert, eftersom bolaget i sin marknadsföring lyfter fram att en ny bana skulle vara en klimatgärning. Bland annat lyfter man fram att investeringen i ”entimmeståget” hjälper Finland gå från fossila bränslen, och att effekterna skulle synas i över ett sekel. Rapporten bekräftar att banprojektet har en klimatpåverkan som varar i över 100 år, men inte till projektets fördel.
Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) från Raseborg säger att rapporten bekräftar att de positiva miljöaspekterna med ”entimmeståget” varit en myt.

”Bekräftar det vi framfört”

När HBL når riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) har han inte hunnit läsa rapporten i detalj, men nog vad medier skrivit om den.
– Rapporten bekräftar det som vi aktiva västnyländska politiker framfört de senaste åren. Projektet är inte ekonomiskt försvarbart och inte heller en klimatåtgärd.
– Nu står det att det tar 140 år innan det skulle vara miljökompenserat. Du kan inte med någon som helst fantasi vända det till att det här är en effektiv miljöåtgärd, säger Kvarnström.
Han tillägger också att de ökande kostnaderna ger större krav på att hushålla med utgifter. I praktiken borde då pengar läggas på projekt som har en samhällsnyttokvot på över 1,0.
Ingåpolitikern Henrik Wickström (SFP) tror att den senaste rapporten kan ge utredningarna av Kustbanan större prioritet.

Kan ge kustbanan fart

SFP-politikern Henrik Wickström säger också att rapporten stärker det som regionala politiker redan länge sagt.
– Det är ganska många rapporter som kommit till samma slutsats. Men jag upplever att det är bra om två ministerier dragit samma slutsatser, att finansieringen är oklar och att miljön kommer att förstöras om den nya banan dras, säger Wickström.
Han hade däremot hoppats att rapporten också lyft fram utbyggnaden av den nuvarande infrastrukturen.

Tror du den här rapporten kommer att ge utredningen av kustbanan extra fart?

– Det tror jag. Vi lyfter ju upp kustbanan ur ett ekonomiskt perspektiv. Staten har inte oändligt med pengar, men vi måste vänta på beslut om stadsbanan i Esbo där jag hoppas tågdepåfrågan kunde lösas.

ANDRA LÄSER